Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 1 5 8 2 2 4
4
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang năm 2015 (26/05/2015)

  Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Sở Nội vụ tình An Giang về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2015.Ngày 22 tháng 5 năm 2015, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang. Tiếp và làm việc với Đoàn có ông Lê Hoàng Anh - Chánh Văn phòng, ông Lê Việt Phương - Phó Chánh Văn phòng, bà Trần Thị Chuyền - Cán sự văn thư, lưu trữ, bà Nguyễn Thị Hiền - Cán bộ văn thư của Viện Kiểm sát.

Phối hợp triển khai thực hiện quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tỉnh (25/05/2015)
  Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Nghị định số 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển. (22/05/2015)
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo mời thầu gói thầu Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015” (20/04/2015)
  Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
  Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Nghị định số 49/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2006/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển. (22/05/2015)
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Phối hợp triển khai thực hiện quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tỉnh (25/05/2015)
  Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014 (31/03/2015)
  Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 16/3/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014, ngày 24/3/2015 Ông Trình Lam Sinh - PGĐ Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Chương trình phát triển thanh niên đã ký ban hành Công văn số 246/SNV-CTTN về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....