Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghị Tổng kết Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 (02/03/2015)
  Ngày 28 tháng 01 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, thảo luận dự thảo Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội nghị có Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chương trình cải cách hành chính tỉnh.
Hội thi ca nhạc - thời trang Mừng Xuân, Mừng Đảng lần thứ III năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (02/03/2015)
  Vào ngày 14/02/2015, tại Sở Nội vụ đã diễn ra Hội thi ca nhạc - thời trang Mừng Xuân, Mừng Đảng lần thứ III năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc cùng với 03 đơn vị: Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ - Đường sắt tỉnh, phường Mỹ Bình, phường Mỹ Quý tham gia giao lưu và Bí thư Đoàn khối Dân chính Đảng.
Đóng góp ý kiến về danh sách Đề nghị tặng thưởng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho nhân dân cán bộ thành phố Châu Đốc. (25/02/2015)
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghị Tổng kết Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015 (02/03/2015)
  Ngày 28 tháng 01 năm 2015, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Việt Hiệp chủ trì Hội nghị Tổng kết Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 – 2015, thảo luận dự thảo Chương trình cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Tham dự Hội nghị có Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, các cơ quan ngành dọc Trung ương trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND, Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Chương trình cải cách hành chính tỉnh.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 (06/01/2015)
  Thực hiện Công văn số 5489/BNV-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Sở Nội vụ đã có Công văn số 12/SNV-TCCC ngày 06 tháng 01 năm 2015 đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo nghỉ Lễ, Tết năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (23/12/2014)
  Thực hiện Thông báo  số 4724/TB-BLĐTBXH ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hoán đổi ngày nghỉ, ngày đi làm bù các dịp nghỉ lễ, tết năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 71/TB-UBND ngày 22/12/2014 về việc nghỉ lễ, tết năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Hội thi ca nhạc - thời trang Mừng Xuân, Mừng Đảng lần thứ III năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (02/03/2015)
  Vào ngày 14/02/2015, tại Sở Nội vụ đã diễn ra Hội thi ca nhạc - thời trang Mừng Xuân, Mừng Đảng lần thứ III năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Nội vụ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đến dự có Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Sở Nội vụ, các đơn vị trực thuộc cùng với 03 đơn vị: Phòng cảnh sát Giao thông đường bộ - Đường sắt tỉnh, phường Mỹ Bình, phường Mỹ Quý tham gia giao lưu và Bí thư Đoàn khối Dân chính Đảng.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....