Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Tỉnh An Giang: Có nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả trong năm 2013 (17/04/2014)
  Ngày 02  tháng 4 năm 2014, tỉnh An Giang tiến hành tổng kết công tác thi đua năm 2013, trao thưởng cấp Nhà nước, đồng chí Vương Bình Thạnh – Phó bí thư Tỉnh Ủy Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua –Khen thưởng tỉnh An Giang đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Năm 2013 Khối thi đua các Ngân hàng tỉnh An Giang đóng góp xã hội từ thiện trên 35 tỷ đồng (17/04/2014)
  Tính đến cuối năm 2013 toàn tỉnh An Giang có 62 tổ chức tín dụng và chi nhánh tổ chức tín dụng đang hoạt động, đứng thứ 2 cả nước; cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ tiện ích ngân hàng cho nền kinh tế, các tầng lớp cư dân trong xã hội và tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.
An Giang có nhiều sáng tạo trong công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng nông thôn mới (14/04/2014)
  Ngày 8/4/2014 Đoàn kiểm tra giám sát của Hội đồng Thi đua –Khen thưởng Trung ương đã đến kiểm tra giám sát tại tỉnh An Giang về công tác thi đua khen thưởng năm 2013, quý /2014 và việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
An Giang: Phát động thi đua cải cách hành chính đến năm 2014. (10/04/2014)
  Để khuyến khích các cơ quan, địa phương và cán bộ, công chức tham gia tích cực thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ngày 21/3/2014 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014 (03/04/2014)
  Nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng công chức tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện trong thời gian qua để làm cơ sở cho việc xây dựng,  trình UBND tỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, Sở Nội vụ đã có Công văn số  314/SNV-TCCC  ngày 03/4/2014 đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, báo cáo chính xác số lượng biên chế được giao, số lượng công chức hiện có thuộc phạm vi quản lý và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (08/04/2014)
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng đối với 15 sở và 02 cơ quan ngang sở (Thanh tra và Văn phòng UBND tỉnh).
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Thực hiện Kế hoạch triển khai cuộc vận động thanh niên với sáng kiến cải cách hành chính năm 2014 (25/02/2014)
   Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi” giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Chương trình phối hợp số 1218/CTr-BNV-TWĐ của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn THCS HCM; Thực hiện Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2014.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....