Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
An Giang: Nhận bàn giao bản đồ nền hệ tọa độ VN-2000 phục vụ Dự án 513 (22/04/2014)
  Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” (gọi tắt là Dự án 513) và Quyết định 785/QĐ-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 513
Ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang (22/04/2014)
Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang  về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang.
Phúc tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Châu Thành (21/04/2014)
  Thực hiện Kế hoạch số 212/KH-SNV ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc Kiểm tra, phúc tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2014.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 (21/04/2014)
   Ngày 14/04/2014, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra xã hội học xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014 (03/04/2014)
  Nhằm đánh giá tình hình quản lý, sử dụng công chức tại các cơ quan hành chính cấp tỉnh, huyện trong thời gian qua để làm cơ sở cho việc xây dựng,  trình UBND tỉnh Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, Sở Nội vụ đã có Công văn số  314/SNV-TCCC  ngày 03/4/2014 đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, báo cáo chính xác số lượng biên chế được giao, số lượng công chức hiện có thuộc phạm vi quản lý và đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2014.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (08/04/2014)
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, áp dụng đối với 15 sở và 02 cơ quan ngang sở (Thanh tra và Văn phòng UBND tỉnh).
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Thực hiện Kế hoạch triển khai cuộc vận động thanh niên với sáng kiến cải cách hành chính năm 2014 (25/02/2014)
   Thực hiện Kế hoạch tổ chức hoạt động “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trẻ giỏi” giai đoạn 2012-2016 ban hành kèm theo Chương trình phối hợp số 1218/CTr-BNV-TWĐ của Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn THCS HCM; Thực hiện Quyết định số 2681/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2014.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....