Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 7 9 7 8 3 6
3
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Năm 2014, Tỉnh An Giang đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho trên 1000 lượt người (19/12/2014)
  Hàng năm ngành thi đua, khen thưởng tỉnh An Giang đều tổ chức các buổi tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng và lãnh đạo các đơn vị. Năm 2014 quân số người tham dự tập huấn trên 1.000 lượt người.
Thông báo Lịch triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2014 (16/12/2014)
  Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1407/SNV-TCCC đề nghị Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai Thông báo số 98/TB-HĐTNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng Thi nâng ngạch công chức năm 2014 về việc triệu tập công chức đủ điều kiện dự thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2014 đến các công chức đủ điều kiện dự thi thuộc phạm vi quản lý được biết và thực hiện.
Báo cáo biên chế đến thời điểm năm 2014 (09/12/2014)
   Ngày 09 tháng 12 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1380/SNV-TCCC về việc báo cáo biên chế
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và phương pháp 5S trong bệnh viện. (12/11/2014)
  Thực hiện Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2014. Sở Nội vụ tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp và phương pháp 5S trong bệnh viện, đối tượng tham dự là cán bộ, viên chức đang làm việc tại các bệnh viện trong tỉnh.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Chính sách tiền lương thu hút nhân tài (26/09/2014)
  Ngày 24/01/2014 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 86-KL/TW về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo biên chế đến thời điểm năm 2014 (09/12/2014)
   Ngày 09 tháng 12 năm 2014 Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1380/SNV-TCCC về việc báo cáo biên chế
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
An Giang: tọa đàm “Tư vấn định hướng về việc làm cho thanh niên” năm 2014 (19/11/2014)
  Sáng ngày 13/11/2014 tại Hội trường 600 Trường Đại học An Giang đã diễn ra buổi Tọa đàm giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên, chủ đề “Tư vấn định hướng về việc làm cho thanh niên” năm 2014 do Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....