Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 (22/07/2016)
  Ngày 18 tháng 7 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ký ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2011-2016.
Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 1525/CT-UBND ngày 3/6/2016 của UBND tỉnh (22/07/2016)
  Ngày 03/6/2016 UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 1525/CT-UBND Về việc về phát động Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020).
6 tháng đầu năm 2016 khối doanh nghiệp nhà nước đóng góp xã hội từ thiện gần 20 tỷ đồng (22/07/2016)
   Kinh tế - xã hội tỉnh ta 6 tháng đầu năm 2016 diễn ra trong bối cảnh tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế, bất ổn chính trị trên thể giới dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND các doanh nghiệp và cả hệ thông chính trị đã khắc phục khó khăn, đoàn kết, thi đua phấn đấu, góp phần từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu KTXH, sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống việc làm và thu nhập cho người lao động, tham gia tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ CCHC tại huyện An Phú (11/07/2016)
    Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2016, vừa qua vào ngày 01/7/2016, Đoàn Kiểm tra công tác cải cách hành chính do Phó Trưởng ban chỉ đạo, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trình Lam Sinh, làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính tại UBND huyện An Phú.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng năm 2016 (07/07/2016)
  Thực hiện Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016; Sở Nội vụ có Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 05 tháng 7 năm 2016 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng năm 2016,
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (14/07/2016)
  Thực hiện Công văn số 2304/VPUBND-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo nội dung Công văn số 1196/HDDT13 ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng dân tộc.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Triệu tập học viên lớp cán bộ trẻ ở xã năm 2015 (05/10/2015)
  Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-BNV ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2015 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Công văn số 4467/BNV-CTTN ngày 01/10/2015 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cho CBCC trẻ ở xã của tỉnh An Giang.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (25/11/2010)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1