Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 1 1 6 4 1 5
52
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn (20/04/2015)
  Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Thành phố Châu Đốc được công nhận là đô thị loại II (20/04/2015)
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 về việc công nhận thành phố Châu Đốc là đô thị loại II trực thuộc tỉnh An Giang.
Thông báo mời thầu gói thầu Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015” (20/04/2015)
  Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
  Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo mời thầu gói thầu Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015” (20/04/2015)
  Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
  Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo tổng kết công tác đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo tiếng Khmer từ năm 2007 đến nay (07/04/2015)
  Để chuẩn bị cho việc tổ chức tổng kết công tác đào tạo tiếng Khmer theo Chỉ thị số 22/2007/CT-CT-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ vừa có Công văn số 295/SNV-TCCC ngày 06 tháng 4 năm 2015 đề nghị các cơ quan, đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học An Giang, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: An Phú, Tịnh biên, Tri Tôn, Tân Châu, Châu Đốc phối hợp thực hiện
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn (20/04/2015)
  Ngày 25 tháng 3 năm 2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014 (31/03/2015)
  Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐND ngày 16/3/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014, ngày 24/3/2015 Ông Trình Lam Sinh - PGĐ Sở Nội vụ - Phó Trưởng ban thường trực BCĐ Chương trình phát triển thanh niên đã ký ban hành Công văn số 246/SNV-CTTN về việc báo cáo tình hình thực hiện Luật Thanh niên giai đoạn 2007 - 2014
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....