Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 3 6 8 8 8 0
1
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg (25/11/2015)
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3531/VPUBND-TH ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, khen thưởng 5 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ đã có Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 25 tháng 11 năm 2015 đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung.
Quy định chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên (25/11/2015)
  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2015 Về chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên, áp dụng với thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện của các chương trình, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc từ 24 tháng trở lên hoặc tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và xã hội do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh…
Thăm và tặng quà nhân lễ vía 125 năm, ngày mất Đức Bổn Sư Ngô Lợi đạo Tứ ân Hiếu nghĩa (25/11/2015)
  Ngày 23/11/2015, nhân dịp lễ vía lần 125 năm, ngày mất của Đức Bổn sư Ngô Lợi, đạo Tứ ân Hiếu nghĩa.  Ông Lê Nguyên Châu, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã đến thăm và tặng quà Đạo hội Tứ ân Hiếu nghĩa và một số cơ sở thờ tự thuộc hệ thống đạo Tứ ân Hiếu nghĩa.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Đảng bộ tỉnh An Giang lãnh đạo thực hiện thắng lợi công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015 (15/10/2015)
   Cải cách hành chính Nhà nước của tỉnh An Giang là nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền ở tỉnh An Giang, trực tiếp là UBND các cấp, có sự tham gia của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiến hành sửa đổi lại hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, trên các mặt thể chế, tổ chức bộ máy hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và tài chính công, để làm cho các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ Nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh tốt hơn trong tình hình mới.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 1374/QĐ-TTg (25/11/2015)
  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3531/VPUBND-TH ngày 10 tháng 11 năm 2015 về việc giao Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, khen thưởng 5 năm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Sở Nội vụ đã có Công văn số 1343/SNV-CCVC ngày 25 tháng 11 năm 2015 đề nghị Sở, ban, ngành tỉnh; đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện các nội dung.
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (19/11/2015)
  Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh An Giang, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Triệu tập học viên lớp cán bộ trẻ ở xã năm 2015 (05/10/2015)
  Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-BNV ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2015 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Công văn số 4467/BNV-CTTN ngày 01/10/2015 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cho CBCC trẻ ở xã của tỉnh An Giang.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (25/11/2010)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1