Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 48 năm 2015 (01/07/2015)
  Ngày 01 tháng 7 năm 2015, Sở Nội vụ có Công văn số 739/SNV-TCCC về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên khóa 48 năm 2015.
Công bố Kết luận Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ (01/07/2015)
  Ngày 26/7/2015 tại Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tổ chức công bố kết luận thanh tra số 04/KL – TT ngày 19/6/2015 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ đối với việc thực hiện pháp luật tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam (01/07/2015)
  Sáng ngày 29/6/2015, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam (Lễ công bố).
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo mời thầu gói thầu Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015” (20/04/2015)
  Căn cứ Quyết định số 2056/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
  Căn cứ Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kế hoạch chào hàng cạnh tranh Đề án “Mua sắm trang thiết bị hiện đại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện năm 2015”;
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Đăng ký công chức, viên chức dự tuyển và đào tạo thạc sỹ chương trình học bổng Fulbright (03/06/2015)
   Sở Nội vụ vừa có Công văn số 585/SNV-TCCC ngày 02 tháng 6 năm 2015 về việc đề nghị các cơ quan, đơn vị xét chọn và đề cử công chức, viên chức dự tuyển và đào tạo thạc sỹ chuyên ngành chính sách công (MPP) khóa 8, năm 2015 chương trình học bổng Fulbright
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang (01/07/2015)
  Ngày 18/6/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh đã ký Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Lễ công bố Báo cáo Quốc gia về thanh niên Việt Nam (01/07/2015)
  Sáng ngày 29/6/2015, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức Lễ công bố Báo cáo Quốc gia lần thứ nhất về thanh niên Việt Nam (Lễ công bố).
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....