Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (26/07/2016)
  Theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Công văn số 423/UBND-PNV ngày 18 tháng 07 năm 2016 về việc hỗ trợ báo cáo viên hướng dẫn nghiệp công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.
Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2016-2020 (25/07/2016)
  Được sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 25/7/2016, Sở Nội vụ đã tiến hành Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2016-2020.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021 (25/07/2016)
  Ngày 21 tháng 7 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2016-2020 (25/07/2016)
  Được sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 25/7/2016, Sở Nội vụ đã tiến hành Hội thảo đóng góp ý kiến cho Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2016-2020.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng năm 2016 (07/07/2016)
  Thực hiện Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016; Sở Nội vụ có Công văn số 1033/SNV-CCVC ngày 05 tháng 7 năm 2016 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng kỹ năng năm 2016,
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (14/07/2016)
  Thực hiện Công văn số 2304/VPUBND-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP theo nội dung Công văn số 1196/HDDT13 ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng dân tộc.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Triệu tập học viên lớp cán bộ trẻ ở xã năm 2015 (05/10/2015)
  Thực hiện Quyết định số 658/QĐ-BNV ngày 31/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã năm 2015 theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 22/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Công văn số 4467/BNV-CTTN ngày 01/10/2015 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức Lớp bồi dưỡng cho CBCC trẻ ở xã của tỉnh An Giang.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thông tin chưa cập nhật (25/11/2010)
Thông tin chưa cập nhật. Quý vị vui lòng quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn.
Trang1