Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 1 6 1 4 3 3 8
67
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện nổi bật
  Skip portlet Portlet Menu  
Tặng tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Long Xuyên và huyện Tịnh Biên. (29/08/2014)
  Để kịp thời hỗ trợ cho các em học sinh nghèo có thêm điều kiện học tập trong năm học mới 2014 – 2015, Chi đoàn 1 và Chi đoàn 2 trực thuộc Đoàn cơ sở Sở Nội vụ đã tổ chức tặng tập cho các học sinh ở thành phố Long Xuyên và huyện Tịnh Biên.
Thông báo tuyển chọn người tham gia khóa học hoàn chỉnh kiến thức và xét tuyển khóa học chính thức các ngành tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2014 (27/08/2014)
   Sở Nội vụ vừa có Công văn số 924/SNV-TCCC ngày 26 tháng 8 năm 2014, trong đó để thực hiện đúng quy trình, hồ sơ xét tuyển cho khóa học hoàn chỉnh kiến thức và xét tuyển khóa học chính thức theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau:
Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ (26/08/2014)
  Nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ cho Bộ Nội vụ tổ chức triển khai biên soạn “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã” theo Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán, bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020.
Các tin đã đưa:
 

Cải cách hành chính
  Skip portlet Portlet Menu  
An Giang: Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức. (21/08/2014)
Thực hiện Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh năm 2014.
 

Đào tạo - Bồi dưỡng
  Skip portlet Portlet Menu  
Thông báo tuyển chọn người tham gia khóa học hoàn chỉnh kiến thức và xét tuyển khóa học chính thức các ngành tại Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh năm 2014 (27/08/2014)
   Sở Nội vụ vừa có Công văn số 924/SNV-TCCC ngày 26 tháng 8 năm 2014, trong đó để thực hiện đúng quy trình, hồ sơ xét tuyển cho khóa học hoàn chỉnh kiến thức và xét tuyển khóa học chính thức theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung sau:
 

Tổ chức - Bộ máy
  Skip portlet Portlet Menu  
Tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học (07/08/2014)
  Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3878/BGDĐT-PC gửi Các đại học quốc gia, đại học vùng; Học viện, các trường đại học, cao đẳng về việc hướng dẫn tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học.
 

Công tác Thanh niên
  Skip portlet Portlet Menu  
Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ (26/08/2014)
  Nhằm cung cấp thông tin, hỗ trợ cho Bộ Nội vụ tổ chức triển khai biên soạn “Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã” theo Quyết định số 696/QĐ-BNV ngày 08/7/2014 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán, bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020.
 
 
 
 
 
 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Video1 (02/07/2013)
Đang tải....