Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
 
Thông báo thi tuyển Công chức năm 2012 (10/04/2012)

Thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012 được UBND tỉnh phê duyệt và trên cơ sở tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, Hội đồng Thi tuyển công chức đã ban hành Thông báo Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2012

Cụ thể như sau:
1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 489 chỉ tiêu (Chi tiết về chỉ tiêu tuyển và ngành nghề xem phụ lục)
2. Điều kiện dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
- Có quốc tịch Việt Nam;
- Đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
- Không cư trú tại Việt Nam;            
- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
3. Nội dung, hình thức thi
a) Môn kiến thức chung: thi viết 01 bài.
b) Môn nghiệp vụ chuyên ngành: thi viết 01 bài và thi trắc nghiệm 01 bài về nghiệp vụ chuyên ngành theo yêu cầu của vị trí việc làm.
c) Môn ngoại ngữ: thi viết 01 bài.
d) Môn tin học văn phòng: thi trắc nghiệm 01 bài.
4. Thành phần hồ sơ dự tuyển
a) Đơn đăng ký dự tuyển (mẫu đơn ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV);
b) Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán hình (theo mẫu), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (đóng dấu giáp lai vào hình dán);
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;
đ) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
g) 02 phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (để liên lạc khi cần thiết) và 02 ảnh 4 x 6.
Lưu ý:
- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 cơ quan có nhu cầu tuyển dụng.
- Hồ sơ được đựng trong phong bì cỡ 24cm x 34cm (ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí:
a) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: kể từ ngày 11/04/2012 đến hết ngày 11/05/2012 tại văn phòng Sở Nội vụ (địa chỉ: số 05 đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
b) Lệ phí thi tuyển: 140.000 đồng

6. Thời gian, địa điểm thi, tổ chức ôn tập: Hội đồng sẽ thông báo sau.


Văn bản Thông báo thi tuyển công chức năm 2012Phòng Tổ chức công chức

Trang12

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portlet Portlet Menu
  (28/06/2013)
Trang1