Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 2 2 8 4 4 7 4
32
 
 
 
 
 
 
 
Thi đua Khen thưởng
 
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng năm học 2011-2012 (23/11/2011)

   Ngày 26/10/2011 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn số 42/HD-SGDĐT về công tác thi đua, khen thưởng năm học 2011-2012

   Theo đó hướng dẫn có nêu cụ thể về đối tượng, các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và tiêu chí xét chọn, cụ thể:
    - Về đối tượng thi đua: Cá nhân đang công tác trong ngành giáo dục; các phòng GDĐT, Trường học, các cơ sở giáo dục, các phòng khoa thuộc  Trung tâm GDTX và các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
    - Danh hiệu thi đua: Đối với cá nhân xét Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; đối với tập thể Lao động tiên tiến, tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua UBND tỉnh, Cờ thi đua Chính phủ.
    - Hình thức khen thưởng gồm giấy khen của Giám đốc Sở, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Chính phủ, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp”, Huân chương Lao động các hạng.
    * Tiêu chí xét chọn: đối chiếu thành tích đạt được và tiêu chuẩn của từng loại danh hiệu, nếu đạt tiêu chuẩn của danh hiệu nào thì đề nghị danh hiệu thi đua đó, không bắt buộc theo thứ tự từ thấp đến cao. Đồng thời các chỉ tiêu Hiệu quả đào tạo, huy động học sinh, Chất lượng văn hóa, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng của đơn vị được so sánh với bình quân chung của Nhóm thi đua.
    - Số lượng Cờ thi đua UBND tỉnh được phân bổ theo Khối thi đua:
    .Khối Phòng Giáo dục và Đào tạo: 01 Cờ
    .Khối Trung tâm Giáo dục thường xuyên: 01 Cờ
    .Khối cơ sở Giáo dục Mầm non: 05 Cờ
    .Khối Giáo dục tiểu học: 11 Cờ
    .Khối Giáo dục THCS: 05 Cờ
    .Khối Giáo dục THPT: 02 Cờ
   - Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ cho ngành giáo dục An Giang là 30 Bằng khen. Riêng các phòng chức năng của Sở và Công đoàn ngành, Trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trường TEKT chỉ đề nghị xét tặng 01 Băng khen của bộ GDĐT; Ngành Giáo dục và Đào tạo cấp huyện chỉ đề nghị tối đa 03 Bằng khen của Bộ GDĐT cho Phòng GD- ĐT và đơn vị trực thuộc.
   * Hồ sơ trình khen gồm: Tờ trình, biên bản, danh sách, báo cáo thành tích (mỗi loại 01 bản).
   * Thời gian xét đề nghị khen thưởng:
   - Ngày 30/01/2012: nộp hồ sơ về Sở đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp”
   - Ngày 27/02/2012: xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo Nhân dân.
   - Ngày 16/04/2012: xét đề nghị khen thưởng Giáo viên có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh.
   - Các trường THPT, TTGDTX, Trường TEKT nộp hồ sơ về Hội đồng TĐKT Sở xét đề nghị danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở; các phòng GDĐT  nộp hồ sơ về UBND các huyện, thị, thành đề nghị Tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cơ sở chậm nhất ngày 29/6/2012.
   - Các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Tập thể LĐXS, Cờ UB tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của UBDN tỉnh, Bằng khen của bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng về Hội đồng TĐKT Sở tổng hợp xét. Riêng các phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đề nghị Bằng khen UBND tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng về Hội đồng TĐKT huyện để họp xét chậm nhất ngày 16/07/2012. Kèm theo Hướng dẫn
số 42/HD-SGDĐT ./.

Lê Ngọc Điệp- Ban TĐKT-SNV

Trang12345678910

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Văn bản
Skip portlet Portlet Menu
  (28/06/2013)
Trang1