Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo tuyển sinh lớp tiếng Hàn ngữ cở bản năm 2017 (09/03/2017)

Ngày 03 tháng 03 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 296/SNV-CCVC thông báo đến các cơ quan, đơn vị tuyển sinh lớp Hàn ngữ do Viện Vua Sejong Cần Thơ năm 2017 tổ chức

 
 

 Cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
Công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu thực hiện các chương trình hợp tác với đối tác Hàn Quốc hoặc có nhu cầu sử dụng tiếng Hàn áp dụng thường xuyên trong công việc. Lưu ý: đối tượng Hợp đồng lao động chưa được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng: không tộc đối tượng chiêu sinh.
2. Thời gian học:
- Thời gian học: tập trung vào ngày thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 11/3/2017 đến ngày 17/12/2017.
3. Địa điểm học:
Phòng học tiếng Hàn, lầu 3 Nhà Điều hành, khu 2 Đại học Cần Thơ. Địa chỉ: đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
4. Nội dung, giảng viên, giáo trình:
- Nội dung học: Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc.
- Giảng viên người Hàn Quốc doViện Vua Sejong đề cử.
- Giáo trình: sử dụng giáo trình giảng dạy tiếng Hàn của Viện Vua Sejong phát hành.
Thời hạn gửi Danh sách đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 07 tháng 3 năm 2017 (có thể đăng ký trước qua mail: htphu@angiang.gov.vn). Mọi thông tin vui lòng liên hệ: ông Huỳnh Trung Phú, Phòng Công chức, viên chức, điện thoại liên hệ: 0763.856.922.


Xem toàn văn Công văn số 296/SNV-CCVC, Thông tin chi tiết về lịch học và tải mẫu Danh sách tại đây.

Huỳnh Trung Phú-Phòng Công chức, viên chức

Trang12345678