Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 (15/06/2017)

Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017;

  Sáng ngày 14 tháng 6 năm 2017, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 tại Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang với số lượng là 121 học viên.

  Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 14/6/2017 đến ngày 16/6/2017), các học viên sẽ được giới thiệu 06 chuyên đề, gồm:

- Kỹ năng quản lý, phát triển nhân sự của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Kỹ năng phân công, phối hợp của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

 - Kỹ năng cập nhật và áp dụng quy định pháp luật của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Kỹ năng tham mưu của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Kỹ năng kiểm tra hoạt động của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

- Kỹ năng đánh giá hoạt động của lãnh đạo quản lý cấp phòng trong đơn vị sự nghiệp công lập

Responsive image

Đồng chí Phạm Trung Quân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại lễ khai giảng

 Phát biểu tại lễ khai giảng đồng chí Phạm Trung Quân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nhấn mạnh: bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” do Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 30c/NQ-CP.  Đồng thời, Đồng chí đề nghị toàn thể học viên sẽ tập trung chú ý lắng nghe, tích cực trao đổi, thảo luận và tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ qui định của lớp học để đạt kết quả cao nhất.

Responsive image

Quang cảnh lớp học tại lễ Khai giảng

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

Trang123456