Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2017 (15/12/2017)

Ngày 15 tháng 12 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 3733/QĐ-UBND về việc Danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2017

          Theo đó có 49 cán bộ, công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng:
          - Thời gian học: 02 tuần, khai giảng vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 12 năm 2017 (thứ hai).
          - Địa điểm tổ chức: Phòng Đa chức năng, Lầu 2 Khu hiệu bộ, Trường Đại học An Giang (khu mới). Địa chỉ: Số 18, Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
          - Học viên được hỗ trợ tiền ăn theo quy định hiện hành từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ quản lý và chịu trách nhiệm chấp hành mọi quy định về đào tạo, bồi dưỡng hiện hành. Ngoài ra, các học viên thuộc đối tượng nêu dưới đây cơ quan, đơn vị xem xét hỗ trợ các khoản, gồm:
          -  Đối với học viên cấp huyện và học viên công tác tại Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo: đơn vị hỗ trợ tiền đi lại, tiền thuê chỗ nghỉ theo quy định
          - Đối với học viên công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh: đơn vị hỗ trợ tiền ăn, tiền đi thực tế theo quy định.

Đính kèm Quyết định 3733/QĐ-UBND tải về tại đây

Phạm Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

Trang12345678