Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo các khóa bồi dưỡng ngắn hạn theo chương trình học bổng MASHAV năm 2017 (01/06/2017)

Ngày 31 tháng 5 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 800/SNV-CCVC thông báo đến các cơ quan, đơn vị các khóa học theo học bổng tại Israel của Bộ Ngoại giao Israel (MASHAV) dành cho các ứng viên từ Việt Nam.

Theo đó:
1. Thông tin về học bổng, như sau:
a) Về kinh phí:
- Chính phủ Israel tài trợ các khoản: học phí, chi phí đi lại tại Israel, tiền ăn, ở.
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ: vé máy bay hai chiều Việt Nam-Israel, tiền tiêu vặt trong quá trình tham gia khóa học tại Israel.
b) Yêu cầu: Ứng viên có bằng chuyên ngành, tiếng Anh tốt.
2. Danh sách các khóa học và thời gian học:
- Khóa học “Dinh dưỡng trong môi trường biến đổi toàn cầu”: từ ngày 27/8/2017 đến ngày 19/9/2017.
- Khóa học “Công nghệ sạch-Công nghệ môi trường, đổi mới và hệ thống quản lí trong phát triển kinh tế địa phương và khu vực”: từ ngày 27/8/2017 đến ngày 20/9/2017.
- Khóa học “Doanh nghiệp đổi mới: từ ý tưởng đến khởi nghiệp”: từ ngày 28/8/2017 đến ngày 14/9/2017.
- Khóa học “Phát triển, tổ chức hệ thống cấp cứu chấn thương và đáp ứng với tình huống chấn thương hàng loạt-MCS”: từ ngày 22/10/2017 đến ngày 03/11/2017.
- Khóa học “Chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em”: từ ngày 23/10/2017 đến ngày 09/11/2017.
Thời hạn gửi Danh sách đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 09 tháng 6 năm 2017./.
Xem toàn văn Công văn số
800/SNV-CCVC, tải Mẫu Danh sách, thông tin chi tiết các khóa học và Công hàm số EI.05.08.17 tại đây

 

Huỳnh Trung Phú- Phòng Công chức, viên chức

Trang123456