Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP SỞ TẠI TỈNH AN GIANG NĂM 2017 (19/12/2017)

Căn cứ Thông báo số 1156/TB-HCQG ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia về Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở; Sau thời gian chuẩn bị, Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương tại tỉnh An Giang. Tham dự và phát biểu tại Lễ Khai giảng có sự hiện diện của TS Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TS Hà Quang Thanh, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh

               Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Muốn nâng cao được chất lượng đội ngũ, cùng với hoàn thiện quy định của pháp luật về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường công tác; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức hợp lý gắn với vị trí việc làm. Thì việc thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ. Tầm quan trọng này càng được nâng lên, khi Chính phủ ban Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đề ra “chế độ bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý”. Chính vì vậy, để đảm bảo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý nói chung và tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo cấp sở và tương đương nói riêng, trước khi bổ nhiệm và chuẩn hóa đối với các trường hợp đã được bổ nhiệm. Bắt đầu từ năm 2018, công tác bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo quản lý phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chức vụ, lãnh đạo trước khi bổ nhiệm theo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP”.

             

                      Quang cảnh Lễ Khai giảng

             

              TS Hà Quang Thanh, Thường trực Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai giảng

                

              TS Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo lớp bồi dưỡng
               Đồng chí Nguyễn Thanh Bình yêu cầu các đồng chí học viên tập trung học tập, tập trung theo dõi đồng thời xác định thái độ, động cơ học tập thật tốt ngay từ đầu, nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, tích cực; chấp hành tốt nội quy, quy chế của Học viện Hành chính Quốc gia.
              

               ThS Hoàng Đình Vĩnh, Chủ nhiệm lớp triển khai Quy chế, nội quy học tập

 

Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

Trang12345678