Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương (16/11/2017)

Ngày 15 tháng 11 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 1878/SNV-CCVC về việc đăng ký lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương năm 2017

              Theo đó: Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lớp bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2017, cụ thể như sau:
              1. Đối tượng: Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương chưa có chứng chỉ bồi dưỡng năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp sở. Trong đó, theo thứ tự ưu tiên như sau:
               - Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương mới bổ nhiệm.
               - Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương sắp đến thời hạn bổ nhiệm lại.
- Giám đốc, Phó Giám đốc sở và tương đương còn lại.
              2. Số lượng: 01 lớp với số lượng 50 học viên.
              3. Thời gian: 03 tuần, dự kiến khai giảng vào ngày 11/12/2017.
              4. Hình thức học: tập trung trong giờ hành chính.
              5. Kinh phí: Học viện Hành chính Quốc gia hỗ trợ kinh phí học tập và tài liệu học tập. Phần còn lại, sử dụng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ quản lý.
              Thời gian đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2017.
Xem toàn văn Công văn số 1878/SNV-CCVC và tải mẫu Danh sáchtại đây.

 

Huỳnh Trung Phú-Phòng Công chức, viên chức

Trang12345678