Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo Danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề và nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016 (19/09/2017)

Căn cứ Quyết định số 2716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2016; Sở Nội vụ tỉnh An Giang đã ban hành Thông báo số 1474/TB-SNV ngày 18 tháng 9 năm 2017 về danh sách thí sinh trúng tuyển công chức thấp hơn liền kề (tổng số 10 thí sinh) và đề nghị nộp bổ sung hồ sơ dự tuyển công chức theo quy định, cụ thể như sau:

                Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, thí sinh có trách nhiệm đến Sở Nội vụ tỉnh An Giang (địa chỉ: số 5, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

               a) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo). Đồng thời, thí sinh phải mang theo bản chính để đối chiếu, kiểm tra.

               b) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo) hoặc phiếu hẹn trả kết quả của Sở Tư pháp.

               c) Trường hợp thí sinh trúng tuyển đã có thời gian làm việc có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng thì nộp thêm bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

               Trường hợp thí sinh trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến hoàn thiện hồ sơ dự tuyển thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển gửi Sở Nội vụ tỉnh An Giang. Thời gian xin gia hạn không quá 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định.

               Cần biết thêm chi tiết, thí sinh liên hệ đến Phòng Công chức, viên chức (số điện thoại 02963 856 922) để được hướng dẫn.

               Đính kèm Thông báo số 1474/TB-SNV tải file tại đây./.

 

 

Phạm Dũng Tiến - Phòng Công chức viên chức

Trang12345678