Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo học viên tham dự khóa bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg (13/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm 2017 thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ có Công văn số 1458/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự khóa bồi dưỡng Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó:

1. Thời gian học: 05 ngày, từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017. Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 18/9/2017 (thứ hai).

2. Địa điểm: tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: số 53/9 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Số lượng: 127 người.

4. Kinh phí:

Kinh phí tổ chức lớp và chi chế độ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã tham gia khóa học được hỗ trợ từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ chuyển Trường Chính trị Tôn Đức Thắng quản lý, thực hiện.

Xem toàn văn Công văn số 1458/SNV-CCVC và Danh sách triệu tập tại đây.

Huỳnh Trung Phú-Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức

Trang12345678