Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Thông báo đăng ký khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang (05/06/2017)

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Sở Nội vụ đã có Công văn số 820/SNV-CCVC về việc đăng ký khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Sở Nội vụ phối hợp với Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 01 khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017 với số lượng là 60 người,

Cụ thể:

1. Đối tượng tham dự:

- Viên chức là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng, khoa, ban hoặc các đơn vị tương đương cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

 - Viên chức được quy hoạch vào các vị trí nêu trên thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 14/6/2017 đến ngày 16/6/2017. Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2017 (thứ tư).

3. Kinh phí tham dự khóa học:

Sở Nội vụ sử dụng nguồn kinh phí được cấp để tổ chức lớp và chi hỗ trợ cho học viên theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian đăng ký về Sở Nội vụ chậm nhất đến hết ngày 06 tháng 6 năm 2017.

Xem toàn văn Công văn số 820/SNV-CCVC và tải mẫu Danh sách tại đây

Huỳnh Trung Phú-Phòng Công chức, viên chức

Trang123456