Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công chức - Viên chức
 
Thông báo triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã (12/06/2018)

Ngày 11 tháng 6 năm 2018, Sở Nội vụ có Công văn số 938/SNV-CCVC và Công văn số 939/SNV-CCVC về việc triệu tập học viên tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã

     Theo đó, lớp bồi dưỡng được chia ra làm 02 đợt:
     1. Đợt 1 dành cho Trưởng Ban Tuyên giáo cấp xã hoặc cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tuyên giáo cấp xã, cụ thể:
     - Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 20/6/2018 đến ngày 22/6/2018, khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 20/6/2018.
     - Số lượng triệu tập: 137 người.
     2. Đợt 2 dành cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đảng cấp xã hoặc cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác kiểm tra đảng cấp xã, cụ thể:
     - Thời gian học: 03 ngày, từ ngày 27/6/2018 đến ngày 29/6/2018, khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 27/6/2018.
     - Số lượng triệu tập: 128 người.
     3. Địa điểm: Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Địa chỉ: số 53/9 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
     Xem toàn văn Công văn số 938/SNV-CCVC
tại đây và Công văn số 939/SNV-CCVC tại đây.

 

 

Huỳnh Trung Phú - Phòng Công chức, viên chức

Trang123456