Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
Triệu tập học viên tham dự khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (13/06/2017)

Thực hiện Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017;

 
 

Trên cơ sở danh sách đăng ký của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ triệu tập học viên tham dự khóa bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 03 ngày, từ ngày 14/6/2017 đến ngày 16/6/2017. Khai giảng vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 14/6/2017 (thứ tư).
2. Địa điểm: Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 01, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
3. Số lượng: 121 người, theo
Danh sách đính kèm.
4. Kinh phí tham dự khóa học: Học viên tham gia khóa học được hỗ trợ chế độ đào tạo, bồi dưỡng từ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Sở Nội vụ quản lý (riêng học viên công tác tại Trường Trung cấp Kinh tế-Kỹ thuật Công đoàn, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, kinh phí tham dự khóa học do đơn vị xem xét hỗ trợ theo quy định).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai cho các học viên có tên trong Danh sách triệu tập đến tham dự khóa bồi dưỡng đầy đủ và đúng thời gian quy định./.

 

Huỳnh Trung Phú

Trang123456