Sở Nội Vụ Tỉnh An Giang    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo
 
Thông báo Triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 (23/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2017;Căn cứ Quyết định số 3780/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017;Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017 thông báo triệu tập các thí sinh

Cụ thể như sau:
1. Đối tượng:
Triệu tập 1.136 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức vào các cơ quan, đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2017 (Chi tiết theo danh sách đính kèm).
2. Thời gian và địa điểm thi tuyển:
2.1. Địa điểm: Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)
2.2. Lịch thi các môn:
- Ngày 30/12/2017 (thứ 7):
+ 7h : lễ khai mạc kỳ thi.
+ 8h : thi trắc nghiệm môn tin học văn phòng.
+ 9h 30 phút : thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ 13h 30 phút: thi viết môn kiến thức chung.
- Ngày 31/12/2017 (chủ nhật):
+ 7h30 phút: thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành.
+ 13h 30 phút: thi môn Ngoại ngữ.
3. Mời thí sinh lúc 14 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2017 đến Trường Đại học An Giang (Hội trường 600 và Hội trường 300) để nghe phổ biến Quy chế, Nội quy kỳ thi và xem danh sách thí sinh theo số báo danh và phòng thi, sơ đồ vị trí các phòng thi, nội quy thi, hình thức thi, thời gian thi đối với từng môn thi theo quy định.
4. Một số nội dung thí sinh lưu ý:
- Thí sinh phải đến Phòng thi trước thời gian thi 15 phút để các Giám thị gọi tên vào Phòng thi.
- Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi Giám thị gọi vào phòng thi.
- Thí sinh chuẩn bị và mang theo viết chì 2B để làm các bài thi trắc nghiệm.
Thông báo này và các thông tin khác có liên quan đến kỳ thi được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ (số 5 Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ http://sonoivu.angiang.gov.vn và trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang http://angiang.gov.vn.
Đề nghị các thí sinh rà soát danh sách và các thông tin cá nhân liên quan, nếu có sai lệch hoặc có vấn đề chưa rõ đề nghị liên hệ Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức để được điều chỉnh, giải đáp theo số điện thoại: 02963.856922 trong giờ làm việc./.


Kèm theo Thông báo số 05/TB-HĐTT, Danh sách thí sinh ( P1, P2 )
    

 

Trang123