HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TẠI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY AN GIANG
Thi đua Khen thưởng

HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TỈNH KIỂM TRA CÔNG TÁC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG TẠI VĂN PHÒNG TỈNH ỦY AN GIANG

02:41 05/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-HĐTĐKT ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc thanh tra, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

      Sáng ngày 03/10/2018  đoàn kiểm tra Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh do đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn đã đến làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Tiếp đoàn Kiểm tra có đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cùng các thành viên trong Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Văn phòng Tỉnh ủy.

               

 
      Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Phan HoàngVũ Trưởng phòng Hành chính – Cơ yếu, thư  ký Hội đồng báo cáo tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị trong năm 2017 và 2018.
Trong thời gian qua, đơn vị đã tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng lồng ghép qua Hội nghị Cán bộ, Công chức hàng năm như (Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính,  Thông tư 08/2018/TT-BNV ngày 27/10/2017; Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang); thực hiện tốt công tác phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến và khen thưởng kịp thời; Có thành lập Hội đồng Thi đua – Khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến và kịp thời kiện toàn các Hội đồng khi có biến động về nhân sự; Việc xét tặng các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng được thực hiện theo quy định, bầu chọn theo hình thức bỏ phiếu kín và đúng tỷ lệ; Có thực hiện đầy đủ thủ tục xét khen thưởng theo quy định như: Đánh giá, phân loại CBCC, biên bản họp xét khen thưởng, quyết định công nhận danh hiệu thi đua và công nhận sáng kiến. Có cấp Giấy khen, giấy chứng nhận danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở, Đảm bảo tốt công tác lữu trữ hồ sơ khen thưởng hàng năm; Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng; tham gia đầy đủ hội nghị tổng kết, phát động thi đua của tỉnh, chấp hành tốt chế độ báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm và báo cáo chuyên đề theo yêu cầu và không có trường hợp khiếu kiện, khiếu nại về công tác thi đua, khen thưởng.
      Sau khi đoàn kiểm tra nghe báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị và đi vào kiểm tra hồ sơ, văn bản thực tế, đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng đoàn thay mặt đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được của văn phòng Tỉnh ủy trong việc quan tâm, phát triển công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Ngô Hồng Yến đề nghị đơn vị trong thời gian tới cần phát huy hơn nữa những ưu điểm và khắc phục một số hạn chế, thiếu sót như: Trong quá trình xét khen thưởng và cập nhật kết quả khen thưởng hàng năm phải rà soát kỹ để đảm bảo khen thưởng đúng đối tượng, đúng thành tích; cập nhật kết quả khen thưởng cho các cá nhân và tập thể đơn vị cần thực hiện liên tục để đảm bảo quyền lợi cho mọi cá nhân, tập thể; Giấy công nhận danh hiệu thi đua điều chỉnh đúng kích thước quy định; Danh sách kèm theo quyết định công nhận sáng kiến phải thể hiện đầy đủ chức vụ, đơn vị công tác tránh gây nhầm lẫn khi có trường hợp trùng tên.
 
               
      Về phía đơn vị, đồng chí Nguyễn Hồng Đức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đại diện Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, trong thời gian tới sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy những ưu điểm để đưa công tác thi đua, khen thưởng tại đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn./.

 

 

Trần Thị Diễm - Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online