Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 34 giáo viên tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 34 giáo viên tỉnh An Giang

07:13 05/01/2018

Căn cứ Quyết định số 2381/QĐ-CTN ngày 18 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch nước về việc phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” theo đó có 34 giáo viên thuộc tỉnh An Giang được phong tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”.

Căn cứ Khoản 3, Điều 71 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ  mức thưởng cho danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” là 11.700.000 đồng/cá nhân.  Đây là vinh dự lớn cho đội ngũ giáo viên trong tỉnh đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp trồng người; mong rằng các thầy cô luôn phát huy phẩm chất và chuyên môn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho công tác giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

DANH SÁCH  NHÀ GIÁO ƯU TÚ
1. Bà Trần Thị Mướt, Giáo viên Trường Mầm non Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
2. Bà Võ Thị Thu Ba, Giáo viên Trường Tiểu học A Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;
3. Ông Nguyễn Hòa Bình, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quang Diêu, tỉnh An Giang;
4. Bà Lê Thị Mỹ Châu, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành, An Giang;
5. Bà Lê Thị Kim Đào, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
6. Bà Nguyễn Thị Vân Đào, Giáo viên Trường Tiểu học A TT. Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
7. Ông Lý Sơn Điền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;
8. Bà Phạm Thị Ngọc Dung, Giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;
9. Ông Nguyễn Chí Dũng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
10. Bà Trần Thị Duyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
11. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, TP. Châu Đốc, An Giang;
12. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bán trú A Long Thạnh, TX Tân Châu;
13. Bà Văn Thị Phượng Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học “B” TT. Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang;
14. Bà Lê Thị Lệ Hồng, Giáo viên Trường Tiểu học A Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
15. Ông Hà Thanh Hùng, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
16. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh An Giang;
17. Bà Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
18. Ông Lê Đỗ Huy, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa, tỉnh An Giang;
19. Bà Nguyễn Thị Kiều, Giáo viên Trường Tiểu học A Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
20. Bà Nguyễn Cửu Thị Uyên Kim, Phó Hiệu trưởng Trường TH “B” TT. Tri Tôn, huyện Tri Tôn;
21. Ông Nguyễn Bá Lâm, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh An Giang;
22. Bà Huỳnh Mỹ Linh, Giáo viên Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang;
23. Ông Nguyễn Văn Long, Giáo viên Trường Tiểu học A Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;
24. Ông Lê Thành Mỹ, Giáo viên Trường Tiểu học B Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;
25. Bà Trịnh Thị Mỹ, Giáo viên Trường Tiểu học A Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
26. Bà Phạm Thị Nguyệt, Giáo viên Trường Tiểu học A Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
27. Bà Lê Thị Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học A Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang;
28. Bà Huỳnh Thị Mỹ Phượng, Giáo viên Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, TP Long Xuyên, An Giang;
29. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giáo viên Trường Tiểu học C Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang;
30. Bà Phạm Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú, tỉnh An Giang;
31. Bà Phan Huỳnh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang;
32. Bà Phan Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học C Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang;
33. Ông Võ Tấn Tới, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang;
34. Ông Phạm Văn Tới, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, tỉnh An Giang./.

 

 

Vũ Đình Phùng – Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online