TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2017
Thi đua Khen thưởng

TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 2017

01:22 23/02/2018

Khối Thi đua DN Nhà nước vừa Tổng kết việc thực hiện giao ước thi đua năm 2017; ký giao ước thi đua năm 2018. Toàn khối có 18 đơn vị thành viên là các doanh nghiệp có vốn nhà nước hoặc mới chuyển sang cổ phần hóa

     Trong năm 2017, hưởng ứng phát động thi đua của  Chủ tịch UBND tỉnh và của khối các thành viên đã ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả. Trong năm 2017, doanh thu toàn khối đạt 16.200 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, lợi nhuận 957 tỷ đồng (đạt 135% so kế hoạch), nộp ngân sách hơn 2.100 tỷ đồng (đạt 115% kế hoạch). Đặc biệt trong năm các thành viên trong khối đã đóng góp xã hội từ thiện 63,6 tỷ đồng; so cùng ký cao hơn 45%; Có 4 đơn vị đóng góp nhiều là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết, Công ty TNHH MTV KTCB đá , Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang và Viettel Chi nhánh An Giang): nhìn chung các đơn vị đều ổn định và phát triển thị trưởng, mở rộng SX, đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến hạ giá thành sản xuất. Các đơn vị khi chuyển giao cho SCIC đang găp khó khăn và cũng đã từng bước phấn đấu vượt qua giai đoạn khó khăn này.

              

     Những thành tích của Khối DNNN đã góp phần quan trọng trong thực hiện tốt các phong trào thi đua của tỉnh, góp phần dẩy mạnh sản xuất, công tác, đóng góp xã hội nhất là quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà, tặng quà, cho hộ nghèo vay vốn đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh; qua đó góp phần phát triển KTXH năm 2017 của tỉnh đạt kết quả cao.
     Có 6 công ty đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, đứng đầu là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang, Chi nhánh Viettel AG, Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước AG, Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
     3 công ty: TNHH MTV Xổ số kiến thiết, TNHH MTV Xây lắp, Cổ phần Điện nước lợi nhuận trên 100 tỷ đồng.
     Có 7 tổ chức cơ sở Đảng Khối Nhà nước đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
     Kết quả bình xét thi đua nằm 2017 của khối: Công ty TNHHMTV Xây lắp được đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Công ty TNHHMTV Xổ số kiến thiết An Giang và Công ty TNHHMTV Khai thác và Chế biến đá được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua; Các Công ty TNHHMTV Môi trường đô thị,  Công ty Thuốc lá, Bưu điệnAn Giang, Công ty Bảo Việt, Viễn thông An Giang, Viettel An Giang, Co6nt ty CP Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm được Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen. Các đơn vị có đóng góp xã hội từ thiện trên 200 triệu đồng/năm được Ủy ban nhân tỉnh tặng Bằng khen kèm logo gồm Cty CP Điện Nước, Cty CP Điện lực, Cty CP Cảng, Cty CP Rau quả thực phẩm An Giang.

 

Vũ Đình Phùng - Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online