Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Thi đua Khen thưởng

Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

01:35 15/12/2017

Năm 2018 tỉnh An Giang nói riêng, cả nước nói chung kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, người con ưu tú của quê hương An Giang; Thực hiện Kế hoạch số 34-KH-TU ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Ngày 14/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 661/KH-UBND phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)

          Đây là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị quan trọng nhằm khơi dậy tinh thần yêu nước, yêu quê hương, niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân An Giang đối với những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Vì vậy, việc tổ chức các phong trào thi đua sẽ tạo khí thế sôi nổi, có tác dụng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị góp phần phát tiển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
          Thông qua các phong trào thi đua sôi nổi nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các tổ chức Đảng, cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, tự giác phấn đấu lập thành tích nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.
          Tổ chức có hiệu quả các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng như: cuộc thi sáng tác ca khúc, ca cổ về Bác Tôn trên phạm vi toàn quốc; Tuần lễ Văn hóa và Du lịch kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại thành phố Long Xuyên; Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XVI tại An Giang; các giải thể thao chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Giải thưởng Tôn Đức Thắng; xây dựng Công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng;…
          Đẩy mạnh thi đua lập thành tích trong công tác, lao động, học tập, chiến đấu gắn với nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố và các tổ chức, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch thi đua chuyên đề “Cán bộ và nhân dân An Giang đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng”; trong đó, chú trọng vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 như phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua lớn của tỉnh như: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”, “An Giang chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

               
          Đối tượng thi đua:Tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đạt các giải cao trong các hội thi, các giải thưởng được phát động nhân đợt thi đua chào mừng 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng;có Công trình chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng;….
Hình thức biểu dương khen thưởng: Tặng Bằng khen UBND tỉnh; Giấy khen của các huyện, thị thành phố; Sở ban ngành và tương đương.
          Số lượng: Các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong hoạt động Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng dự kiến 10 tập thể và 20 cá nhân; Mỗi sở ngành, doanh nghiệp nhỏ và vừa chọn không quá 1 tập thể, 02 cá nhân; Ủy ban nhân dân cấp huyện, doanh nghiệp lớn (trên 200 lao động) chọn không quá 02 tập thể và 04 cá nhân. Thời điểm khen thưởng sau khi kết thúc đợt thi đua ( tháng 9/2018)
          Căn cứ kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thị, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo nội dung và chất lượng.

 

Đình Phùng - Bam Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online