Thông báo Kết quả kì thi công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo Kết quả kì thi công chức tỉnh An Giang năm 2019

09:08 12/12/2019

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo niêm yết kết quả điểm thi Vòng 2 và dự kiến thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

 

1. Thông báo số 807/TB -UBND ngày 09/12/2019 về việc thông báo Kết qảu thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019 : Tải về

2. Phụ lục Kết quả điểm thi phỏng vấn - Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019: Tải về

 

Ủy ban nhân dân tỉnh xin thông báo đến các thí sinh, cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Phòng Công chức Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online