Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

09:22 01/11/2019

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Trên cơ sở kết quả thi Vòng 1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo triệu tập các thí sinh có đủ điều kiện tham dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:
1. Triệu tập 335 thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 của kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019 (Chi tiết theo danh sách đính kèm).
2. Nội dung và hình thức thi Vòng 2: Thi phỏng vấn.
3. Thời gian và địa điểm thi:
3.1. Địa điểm: Tại Trường Đại học An Giang (số 18 Ung Văn Khiêm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).
3.2. Ngày thi Vòng 2: thứ sáu, ngày 15/11/2019.
- Buổi sáng: bắt đầu lúc 07 giờ 15
- Buổi chiều: bắt đầu lúc 13 giờ 15
(Lịch chi tiết ca thi, phòng thi Hội đồng Thi tuyển sẽ có thông báo đến thí sinh)
4. Khi đi thi, thí sinh mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh để xuất trình khi làm thủ tục dự thi.
Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2019 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.
Nếu có vấn đề chưa rõ, các thí sinh liên hệ với Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89, Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại 02963.856922) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

File đính kèm:

1. Thông báo thi đợt 2: Tải về

2. Danh sách thi đợt 2: Tải về

 

Phòng Công chức Viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online