Hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành (Vòng 2) kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

10:12 05/11/2019

Đề nghị thí sinh tiếp tục nghiên cứu, ôn tập theo danh mục tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành đã niêm yết theo Quyết định số 01/QĐ-HĐTT ngày 09/9/2019 của Hội đồng Thi tuyển. Trong đó, thí sinh cần tập trung nghiên cứu, ôn tập một số nội dung trọng tâm theo danh mục kèm theo.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online