Thông báo về thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
Thi tuyển công chức 2018

Thông báo về thời gian ôn tập và hệ thống kiến thức thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018

09:58 12/12/2018

Căn cứ Kế hoạch số 518/KH-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018; Căn cứ Quyết định số 3028/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018;

     Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập, hệ thống kiến thức, cụ thể như sau:
    1. Thời gian:
    - Ngày 16  và 17 tháng 12 năm 2018 (Chủ nhật và Thứ Hai).
    + Sáng : bắt đầu  7h 30 phút.
    + Chiều: bắt đầu 13h 30 phút.
    2. Địa điểm:
    Trường Đại học An Giang (khu mới), địa chỉ: số  18 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang.
    -  Hội trường 600, Hội trường 300B: ôn tập cho thí sinh đăng ký thi tuyển vào cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện.
    - Hội trường 300A: ôn tập cho thí sinh đăng ký thi tuyển vào các chức danh công chức cấp xã.
    Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 thông báo để các thí sinh biết, tham dự./. Xem toàn bộ Thông báo số 05/TB-HĐTTCC
tại đây

 

 

Tường Vi - Phòng Công chức viên chức

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online