Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Thi đua Khen thưởng

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018

10:54 15/11/2018

Nhằm thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng và nâng cao kiến thức cho cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng tại các đơn vị trực thuộc. Ngày 09/11/2018, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ An Giang phối hợp với Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2018

     Hơn 50 cá nhân là Lãnh đạo, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng của các công ty, xí nghiệp là thành viên của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang đã tham dự.

              

              

              
     Các đại biểu được nghe bà Đỗ Hoàng Thị Kim Ngọc - Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội Vụ An Giang hướng dẫn các văn bản hướng dẫn về thi đua khen thưởng, trong đó có Nghị định số 91 ngày 31/7/2017 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng, Quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh An Giang và đồng thời hướng dẫn cách trình bày, bố cục báo cáo thành tích cho từng tập thể, cá nhân phù hợp với từng thành tích, đối tượng, cấp trình khen.

     Thông qua tập huấn giúp cho các đơn vị hiểu rõ hơn về ý nghĩa công tác thi đua, khen thưởng; hoàn chỉnh các thủ khi thực hiện hồ sơ trình khen, đảm bảo cho hồ sơ đúng quy định nâng cao chất lượng các báo cáo thành tích; công tác họp xét khen thưởng công khai, minh bạch đảm bảo đúng quy trình, đối tượng theo Luật Thi đua khen thưởng./.

 

Hoàng Hiển - Ban Thi đua - Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online