Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018
Thi đua Khen thưởng

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018

10:50 15/05/2019

Sáng ngày 14/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp nhà nước

  

   Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình – UVBTVTU, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh; Đỗ Tấn Kiết – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Lâm Minh Giang – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Trần Thị Thanh Hương – UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hồ Văn Răng – UVBTVTU, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy  cùng với các đồng chí là thành viên HĐTĐKT tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, địa phương.
 


     Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Châu – Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Báo cáo đã nêu bật những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng tỉnh An Giang năm 2018 như: Thực hiện tốt phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “An Giang chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển; ngoài ra, năm 2018 cũng là năm toàn Đảng, toàn dân tỉnh An Giang ra sức thi đua lập được nhiều thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) và kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018). Bên cạnh đó, công tác khen thưởng đã ngày càng chú trọng về chất lượng, phát huy được vai trò động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân lao động sáng tạo. Việc khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các cá nhân là người lao động trực tiếp lập thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đấu tranh phòng chống tội phạm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… ngày càng tăng;.v.v…
 


     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, đồng chí Nguyễn Thanh Bình biểu dương kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, cụ thể như: phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, gắn trực tiếp với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị; nội dung thi đua phải bám sát mục tiêu, kế hoạch và giải quyết những tồn tại, vướng mắc của địa phương, đơn vị; chú trọng tăng cường đội ngũ và thường xuyên đổi mới công tác thi đua khen thưởng; đặc biệt cần chú ý công tác phát hiện khen thưởng đối với những cá nhân, tập thể có mô hình, cách làm hay, tạo được sức ảnh hưởng trong xã hội;… Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019, kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh An Giang quyết tâm, đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh.


 


     Tại Hội nghị, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng 19 Huân chương lao động hạng nhì và 39 Huân chương lao động hạng ba cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Hội nghị cũng tổ chức trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 8 tập thể đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017 của tỉnh An Giang./.


 

 

 

Bích Thuỷ - Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online