Đề nghị nhân dân cho ý kiến về đề nghị khen bậc cao cho gia đình có nhiều liệt sỹ
Thi đua Khen thưởng

Đề nghị nhân dân cho ý kiến về đề nghị khen bậc cao cho gia đình có nhiều liệt sỹ

07:40 25/10/2017

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng

Thực hiện Điều 45, khoản 10 của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng.
Căn cứ Thông tư liên bộ số 44-TBXH-VHC-LB ngày 08/04/1985 hướng dẫn việc tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đang xử lý hồ sơ sau:
1. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất: 01 gia đình;
2.  Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì: 07 gia đình;
3. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba: 72 gia đình.
Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Đề nghịtrang Thông tin điện tử tỉnh An Giang, trang Thông tin điện tử Sở Nội vụ đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị xét khen thưởng.
Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, số 01, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ emailbantdkt@angiang.gov.vn.
Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05tháng 11năm 2017.
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân. Trân trọng./. kèm theo
Danh sách

 

 

Thu Dung - Ban Thi đua Khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online