TỈNH AN GIANG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO TRÊN 1.000 CÁ NHÂN
Thi đua Khen thưởng

TỈNH AN GIANG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHO TRÊN 1.000 CÁ NHÂN

07:19 05/01/2018

Nhằm quán triệt các quy định mới về công tác thi đua, khen thưởng Hội đồng Thi đua –Khen thưởng tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho lãnh đạo và cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong tỉnh.

Ngày 21 /12/2017,Hội nghị tập huấn trực tiếp tại Hội trường UBND tỉnh cho trên 150 cán bộ lãnh đạo và cán bộ thi đua, khen thưởng của các sở ban ngành, đòan thể, cơ quan đảng cấp tỉnh. Ngày 22/12/2017 Tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến tại 11 đầu cầu cho gần 700 người gồm lãnh đạo UBND cấp huyện, cấp xã, cán bộ lãnh đạo các phòng ban và tương đương và cán bộ thi đua, khen thưởng các huyện, thị thành phố, cán bộ thi đua cấp xã.
             
Tính đến nay tỉnh đã mở5 lớp tập huấn cho gần 1070 lượt cá nhân ( trong đó có huyện Phú Tân, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch tỉnh).thông qua tập huấn nhằm quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành hướng dẫn thực hiện Luật TĐKT. Đây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo đại diện các đơn vị trực thuộc tỉnh, huyện các cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nâng cao nhận thức về nghiệp vụ, nắm bắt sâu hơn các quy định mới của Đảng, Nhà nước, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, để tiếp tục quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng ở đơn vị mình.
             
Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng đã hệ thống các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua của Trung ương, Bộ Nội vụ và tỉnh; Hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo thành tích, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ thi đua cơ sở; Cách xét và công nhận tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, việc xét công nhận sáng kiến, giải pháp làm cơ sở xét khen thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Cách triển khai thực hiện quy chế thi đua, khen thưởng của tỉnh (theo quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017). Thông qua đề nghị góp ý dự thảo Hướng dẫn tổ chức hoạt động cụm, khối thi đua; Phổ biến một số nội dung cơ bản của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP…
             
Theo đó, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ có 8 chương, 80 điều quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Nghị định, quy định rõ về công tác tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua; hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thẩm quyền quyết định, trao tặng, thủ tục, hồ sơ xét danh hiệu thi đua và khen thưởng. Thông tư số 08/2017/TT-BNV có 13 điều quy định chi tiết thi hành một số điều của nghị định số 91/2017/NĐ-CP.
Đặc biệt, tại Hội nghị, đã phổ biến những điểm mới trong Quy chế TĐKT theo quyết định số 87/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của tỉnhgồm 6 chương và 61 điều, quy định mới về nguyên tắc khen thưởng; tiêu chuẩn, thời gian xét các danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cơ sở; Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; Chiến sỹ thi đua toàn quốc; quy định về đối tượng xét Danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; Cờ thi đua và tiêu chuẩn bằng khen của tỉnh nhất là quy định về mức đóng góp xã hội từ thiện để xét khen Bằng khen UBND tỉnh và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…
Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu tham dự có dịp trao đổi nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng. Thông qua các câu hỏi giúp cho các đồng chí lãnh đạo và đặc biệt đội ngũ cán bộ theo dõi công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị nắm bắt được sâu hơn những nội dung mới, cơ bản, những quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị nói riêng và của tỉnh nói chung trong thời gian tới.
Sơ bộ đánh giá qua 13 năm thực hiện Luật TĐKT 2003, 4 năm thực hiện Luật sửa đổi bổ sung Luật TĐKT 2013; Hội đồng TĐKT tỉnh đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”.  Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đặc biệt người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua.Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua sao cho bảo đảm thực hiện đồng bộ 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp; bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu công tác thi đua, khen thưởng.Nâng cao vai trò của Hội đồng TĐKT các cấp theo quy định của Luật TĐKT.Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền phổ biến các phong trào thi đua, tuyên truyên các chủ trương, văn bản về thi đua, khen thưởng thường xuyên và rộng rãi đến tận cơ sở và nhân dân.

 

Vũ Đình Phùng – Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online