Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
Thi đua Khen thưởng

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

09:18 24/10/2018

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-HĐTĐKT ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

     Sáng ngày 22/10/2018, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang do đồng chí Ngô Hồng Yến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua – khen thưởng, Giám đốc Sở Nội vụ, chủ trì Hội nghị.
               

     Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Phú, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các đồng chí là Chuyên viên Cơ quan đại diện Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.

              
    Tại Hội nghị có khoảng 350 đại biểu là Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể và doanh nghiệp (các Khối thi đua); Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang và một số trường học trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã được đồng chí Nguyễn Văn Phú, Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai những nội dung mới cơ bản trong tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; những điểm mới trong Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng; Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng; đồng thời trao đổi thông tin giải pháp thắc mắc về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giúp các đại biểu hiểu rõ và phục vụ tốt nhất công tác thi đua - khen thưởng tại địa phương, đơn vị.

             
     Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm làm tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn toàn tỉnh, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng một cách cụ thể, sát thực, đảm bảo công khai, minh bạch. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, thành tích đột xuất, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo./.

 

Trần Thị Diễm- Ban TĐKT

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online