Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét khen Doanh nghiệp ngoài Nhà nướcnăm 2017
Thi đua Khen thưởng

Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị xét khen Doanh nghiệp ngoài Nhà nướcnăm 2017

08:40 01/02/2018

Ngày 18/12/2017 Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành văn bản số 135/BTĐ –PNV1 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen hàng năm cho doanh nghiệp ngoài nhà nước

     Nội dung cơ bản như sau: Để chủ động chuẩn bị xét khen doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2017; các doanh nghiệp khẩn trương nộp hồ sơ đề nghị xét khen thưởng năm 2017 gửi về Ban Thi đua –Khen thưởng tỉnh thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng.Đối với các Quỹ tín dụng, Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp, Hợp tác xã Xây dựng, Hợp tác xã Vận tải gửi hồ sơ trình khen về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh không gửi hồ sơ trình khen về Liên minh Hợp tác xã.
     Các công ty cổ phần, công ty TNHH,  doanh nghiệp có vốn nhà nước đã tham gia khối thi đua doanh nghiệp nhà nước, khối công ty cổ phần và khối thi đua ngân hàng sẽ được khối thi đua bình xét; không thuộc đối tượng xét khen Doanh nghiệp ngoài Nhà nước 2017.
     Hồ sơ bao gồm: tờ trình khen thưởng; báo cáo thành tích doanh nhân, mẫu tự đánh giá thành tích của Doanh nghiệp 2017, xác nhận thuế và các giấy tờ chứng minh. Trong mẫu tự đánh giá thành tích của Doanh nghiệp 2017phải nêu được số liệu năm 2016, 2017 và so sánh tỷ lệ, tương ứng với mức chấm điểm.
     Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ban hành văn bản này đến hết ngày 10/01/2018; đề nghị các doanh nghiệp gửi hồ sơ sớm để xét khen (kịp trao vào dịp họp mặt Doanh nghiệp Xuân Mậu Tuất 2018 – nếu có). Quá thời gian trên hồ sơ sẽ không được giải quyết. Vậy các doanh nghiệp phải sớm chuẩn bị hồ sơ trình khen ; trường hợp chưa nhận được xác nhận thuế thì có thể gửi tờ trình và hồ sơ trước.

 

 

Vũ Đình Phùng –Ban TĐKT tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online