HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ
Thi đua Khen thưởng

HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ

07:37 07/08/2018

Sáng ngày 25/7/2018, Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam Bộ đã long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

      Dự Hội nghị có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Huy Giang , Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương cùng với các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 12 tỉnh Tây Nam Bộ.

              
      Báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm của Cụm Tây Nam Bộ đã đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện trên các mặt hoạt động, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế để đề ra giải pháp. Theo đó, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy, công tác thi đua khen thưởng đã được triển khai thực hiện tốt, qua đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, tạo được nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chỉ tiêu quan trọng đã thực hiện vượt và đạt trên 45% kế hoạch năm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,48%, thu ngân sách hơn 52.623 tỉ đồng, bình quân đạt 57,78% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 5,6 tỉ USD, bình quân đạt 46,36%. Các chính sách an sinh – xã hội được thực hiện nhanh, đồng bộ và có hiệu quả; hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động, lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục đều có bước phát triển vượt bậc mang lại hiệu quả và ý nghĩa thiết thực trong đời sống nhân dân. Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai 03 phong trào thi đua lớn của cả nước gồm phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các tỉnh Tây Nam Bộ cũng phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực gắn với đặc thù của địa phương như phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (tỉnh An Giang), phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 9 trọng tâm năm “Tăng tốc” phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với tinh thần “Đồng Khởi mới” (tỉnh Bến Tre), phong trào thi đua “Thực hiện công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động (tỉnh Đồng Tháp),…  Cùng với đó, chất lượng khen thưởng cũng được nâng lên. Công tác khen thưởng đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng thành tích. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân ngày càng tăng.
                
      Hội nghị cũng dành thời gian để thảo luận nhiều vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng hiện nay, việc thực thi những chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng và dự thảo Quy chế hoạt động bình xét thi đua Cụm thi đua Tây Nam bộ năm 2018. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết của đại biểu các tỉnh đã được ghi nhận như: xem xét lại tiêu chuẩn sáng kiến đối với trường hợp khen cao cho đối tượng là lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh sao cho phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; bổ sung các tiêu chí về chỉ số cải cách hành chính vào Quy chế chấm điểm của Cụm thi đua;…
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và đồng chí Phạm Huy Giang , Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đánh giá cao những nỗ lực của các tỉnh trong Cụm thi đua Tây Nam bộ thời gian qua; đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp và đề xuất một số giải pháp chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới. Về phía Cụm Tây Nam Bộ, các đồng chí đề nghị trong 6 tháng cuối năm cần cố gắng khắc phục những khó khăn, hạn chế để hoàn thành nhiệm vụ thi đua khen thưởng, tập trung rà soát dứt điểm khen thưởng kháng chiến tồn đọng và đẩy mạnh các phong trào thi đua mang tính đột phá hơn nữa phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương./.

 

 

Bích Thuỷ - Ban Thi đua khen thưởng

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online