Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2017)
Thi đua Khen thưởng

Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2017)

09:03 01/06/2017

BÁC HỒ VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA ÁI QUỐC

Ngày 11/6/1948, trong lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang diễn ra ác liệt, Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Người xác định: “...Bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều”. Người kêu gọi:
“Các cụ phụ lão thi đua đốc thúc con cháu hăng hái tham gia mọi công việc,
Các cháu nhi đồng thi đua học hành và giúp việc người lớn,
Đồng bào phú hào thi đua mở mang doanh nghiệp,
Đồng bào công nông thi đua sản xuất,
Đồng bào trí thức và chuyên môn thi đua sáng tác và phát minh,
Nhân viên Chính phủ thi đua tận tụy làm việc, phụng sự Nhân dân,
Bộ đội và dân quân thi đua giết cho nhiều giặc, đoạt cho nhiều súng.
Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc”.
Mục tiêu của thi đua hướng vào ba vấn đề lớn vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài của cách mạng nước ta: “Diệt giặc đói”, “Diệt giặc dốt”, “Diệt giặc ngoại xâm”.
Nội dung thi đua là vận động, tổ chức mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp nhân dân làm tốt hơn nữa công việc hàng ngày. Công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua.
Cách làm là dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân để đem lại hạnh phúc cho dân. Theo Bác, thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Bác căn dặn: “Phải có kế hoạch tỉ mỉ, kế hoạch ấy phải đi từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm. Kế hoạch ấy phải thiết thực, rõ ràng, đúng mức... Phải giải thích kỹ càng cho mọi người dân hiểu rõ rằng: thi đua ái quốc là ích lợi cho mình, ích lợi cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc... Mọi người dân đều hiểu rõ thì tất cả mọi khó khăn đều giải quyết được, tất cả mọi khuyết điểm đều sửa chữa được”.
Cần có sự lãnh đạo thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền, đoàn thể, bảo đảm các mặt hoạt động thi đua ăn khớp với nhau và lãnh đạo các cấp, các ngành đặc biệt là cấp ủy, đảng viên phải gương mẫu đi trước lôi cuốn mọi người noi theo.
Với Bác, đã nói thì phải làm, lý luận đi đôi với thực tiễn, không có cái kiểu “Đánh trống bỏ dùi”, “Phát mà không động”, “Đầu voi đuôi chuột”. Người phê bình kiểu phát động phong trào thi đua “Trống giong cờ mở”, khẩu hiệu rất kêu, nhưng rồi lại không có phong trào. Một trong những bí quyết để giữ vững phong trào thi đua diễn ra liên tục và toàn diện, theo Bác, là “Phải dựa vào quần chúng mà phát động mọi phong trào... Phải làm cho quần chúng luôn luôn phấn khởi, tin tưởng”.  
Sau mỗi đợt thi đua, mỗi phong trào thi đua, phải tiến hành sơ kết, tổng kết, kịp thời biểu dương, nêu gương, khen thưởng. Theo Bác, một tấm gương sống có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền.
Từ năm 1959, Người khởi động phong trào “Người mới việc mới”, sau này, đổi thành “Người tốt việc tốt”. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Người, hàng ngàn gương “người tốt việc tốt” đã được phát hiện, nêu gương, khen thưởng và giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Năm 1969, các nhà xuất bản đã tuyển chọn in thành sáu tập: “Vì nước vì dân”, “Việc nhỏ nghĩa lớn”, “Dũng cảm đảm đang” có tác dụng rất lớn trong Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề thi đua ái quốc, coi đây là một bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý Nhà nước.
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 04/03/2008 lấy Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc
ngày 11/6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.
Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua, phong trào thi đua ái quốc do Người khởi xướng và trực tiếp lãnh đạo trở thành cao trào hành động cách mạng lôi cuốn cả dân tộc, góp phần làm nên chiến thắng trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc của nhân dân ta. Từ khi đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, phong trào thi đua yêu nước có nội dung mới, động lực mới, tạo nên sự hấp dẫn mới cuốn hút mọi người.
Trong những năm qua tỉnh An Giang đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, trong đó nhiều phong trào đã mang lại hiệu quả rất rõ rệt như “An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới” với sự đóng góp của cả hệ thống chính trị đã góp phần xây dựng được 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới…Ngày 15/02/2017 vừa qua tỉnh đã tổ chức Lễ Vinh danh 355 điển hình tiên tiến đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội hóa và an sinh xã hội giai đoạn 2011 – 2016. Qua 5 năm qua các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh đã đóng góp: 4.074,3 tỷ đồng tiền mặt, trên 235.135 ngày công lao động và hiến 12 ha đất để làm đường giao thông và các công trình công cộng. Thông qua quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các quỹ khác đã giúp đỡ cho 21.450 hộ thoát nghèo, cất mới và sửa chữa giúp 29.250 hộ có nhà ở ổn định. Tặng 175.000 suất cơm; tặng 469.055 cặp sách trên 180.000 dụng cụ học tập, tập sách giúp cho trên 15.000  học sinh được tiếp tục học tập. Góp phần xây dựng mới và nâng cấp 2.897,5 km đường và 895 cây cầu nông thôn. Hiến trên 70.000 đơn vị máu, cứu sống hàng ngàn người; chuyển viên miễn phí trên 14.000 ca; Phẫu thuật miễn phí cho gần 10.000 lượt bệnh nhân; giúp cho hàng vạn lượt người được khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí.Cấp 196.295 tấn gạo cùng hàng vạn gói quà giúp cho hàng vạn lượt người vượt qua khó khăn hoạn nạn, được đón xuân vui tết…
 Có thể khẳng định, đến nay những bài học kinh nghiệm được rút ra từ phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị thời sự./

 

Vũ Đình Phùng – Ban TĐKT tỉnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online