Về việc đề nghị nhân dân cho ý kiến đề nghị tặng, truy tặngDanh hiệuvinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Thi đua Khen thưởng

Về việc đề nghị nhân dân cho ý kiến đề nghị tặng, truy tặngDanh hiệuvinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

04:17 14/08/2018

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức và thi đua, khen thưởng,

     Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tại văn bản số 1547/SLĐTBXH-NCC ngày 13/7/2018 về việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ  “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 11 trường hợp,
     Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh đã thẩm định được 11/11trường hợp đủ điều kiện thông qua Hội đồng Thi đua –Khen thưởng tỉnh xét duyệt và đề nghị:
     - Phong tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 01Bà mẹ;
     - Truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 10Bà mẹ.
     Để việc khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, chính xác, phát huy tác dụng. Đề nghịBáo An Giang, trang Thông tin điện tử tỉnh An Giang, trang Thông tin điện tử Sở Nội vụcập nhật đăng tải danh sách để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến đối với các trường hợp đề nghị xét khen thưởng trên.
     Mọi thông tin xin gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng, số 89, Đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc qua địa chỉ email httung01@angiang.gov.vn. Thời gian nhận thông tin kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày22tháng 8năm 2018.
     Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân./. Tải Công văn số 16/HĐ-TĐKT về
tại đây.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online