Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020)
Công tác Tôn giáo

Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020)

02:18 12/01/2018

Sáng ngày 09/1/2018, tại thánh đường Nekmac, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu. Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo (Islam) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2015 – 2020) và tổng kết hoạt động năm 2017.

  Thành phần tham dự gồm các vị thành viên Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh, các vị Giáo cả, Phó Giáo cả các thánh đường, tiểu thánh đường Hồi giáo trên địa bàn tỉnh. Về phía chính quyền có có ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng ban  Ban Tôn giáo, cùng đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh An Giang, Ban Dân tộc, Công an và đại diện các ngành của thị xã Tân Châu.
  Tại hội nghị, Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo đã báo cáo, đánh giá những kết quả đạt được trong nữa nhiệm kỳ, kết quả hoạt động của năm 2017 ở các hoạt động truyền bá giáo lý, hoạt động từ thiện xã hội, hoạt động cũng cố Ban Quản trị các thánh đường và công tác hành chánh văn phòng.
  Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Nguyên Châu đánh giá cao những kết quả Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo đạt được trong nữa nhiệm kỳ qua, cũng như kết quả hoạt động của năm 2017. Đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục quan tâm củng cố nhân sự Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh, Ban Quản trị các thánh đường; thực hiện tốt các quy định pháp luật trong quan hệ với các tổ chức Hồi giáo quốc tế về du học, tài trợ...Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò Ban Đại diện và Ban Quản trị các thánh đường là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền và đồng bào dân tộc Chăm – Cộng đồng Hồi giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.

Xuân Lan

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online