Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chào Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo và Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại An Giang
Công tác Tôn giáo

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thăm chào Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo và Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại An Giang

01:56 16/01/2018

Trong hai ngày 10 và 11/01/2018, nhân dịp vào công tác tại tỉnh An Giang,đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đã đến thăm chàoBan Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tại xã Châu Phong, thị xã Tân Châu và Ban Đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Tại các nơi đến, đại diện lãnh đạohai tổ chức tôn giáo đã thông tin tình hình hoạt động đạo sự trong thời gian qua. Với truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng dân tộcvà dưới sự điều hành của hai Ban Đại diện, toàn hệ thống Đạo từ chức sắc, chức việc cho đến toàn thể tín đồđã đoàn kết thống nhất triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đạo sự đã đề ra.Đồng thời, với các hành động thiết thực thông qua hoạt động từ thiện xã hội, hai tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục hướng dẫn bà con tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt đoàn công tác thông tin một số thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội trên cả nước trong năm 2017,những thành tựu này đã đem lại niềm tin, phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung, cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo nói riêng.
Đặc biệt kể từ đầu năm 2018, Luật tín ngưỡng tôn giáođược Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 có hiệu lực thi hành đã thể hiện rõ quyền con người,đảm bảo quyền tự do tôn giáo của mọi người ngày càng tốt hơn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ tin tưởng rằng trong thời gian tới, các Ban Đại diện sẽ điều hành tốt hơn nữa các hoạt động đạo sự, thực hiện đúng đường hướng, phương châm hành đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc. Hướng dẫn tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào an sinh xã hội, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./. 

Dũng Huỳnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online