Thông báo Nội dung, danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
Thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo Nội dung, danh mục tài liệu tham khảo, ôn tập kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019

09:03 10/09/2019

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Kế hoạch số 462/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019; Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019;

     Hội đồng Thi tuyển Công chức tỉnh An Giang năm 2019 thông báo nội dung, danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2019 như sau:
    - Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung
    - Đề cương ôn tập môn Ngoại ngữ (tiếng Anh).

  *  Phụ lục đính kèm:

1. Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung (Tải về)

2. Đề cương môn chuyên ngành +  môn Ngoại ngữ (Tải về)

3. Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu cho kỳ thi công chức 2019  (Tải về)

    Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với cơ quan thường trực Hội đồng Thi tuyển công chức - Sở Nội vụ (địa chỉ: số 89 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hoà, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, số điện thoại (0296 3.856922) trong giờ làm việc../.

 

Phòng CCVC

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online