Chi đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp lệ Chi đoàn tháng 01/2020
Đoàn ủy và Công đoàn

Chi đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp lệ Chi đoàn tháng 01/2020

08:15 22/01/2020

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chủ trương chung của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang về việc tổ chức sinh hoạt và duy trì việc họp lệ đối với các cơ sở Đoàn, sáng ngày 21/01/2020 Chi đoàn cơ sở Sở Nội vụ tổ chức họp lệ Chi đoàn tháng 01/2020.

Đồng thời, kết hợp trao Quyết định, Giấy Chứng nhận của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang về việc công nhận cho Đoàn viên trưởng thành Đoàn cho 02 đoàn viên gồm: Đ/c Phan Thanh Cường và đ/c Nguyễn Minh Trực;

 Responsive image
(02 đồng chí được trao Quyết định và Giấy chứng nhận trưởng thành Đoàn)

Song song đó, Ban Chấp hành Chi đoàn còn triển khai tài liệu sinh hoạt Đoàn tháng 01 năm 2020 của Ban Thường vụ Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đến toàn thể Đoàn viên, thanh niên gồm các văn bản Quy phạm pháp luật mới có hiệu lực vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác chuyên môn và các chế độ liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ;

 Responsive image
(Đồng chí Phạm Dũng Tiến, UV. BCH Đoàn khối, Bí thư Chi đoàn triển khai tài liệu sinh hoạt đoàn tháng 01.2020)

Bên cạnh đó, BCH Chi đoàn còn kết hợp công bố Quyết định khen thưởng và trao giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn khối cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; triển khai Công văn số 21-CV/ĐTN ngày 13/01/2020 của BCH Đoàn khối về việc đăng ký ý tưởng sáng tạo đến toàn thể Đoàn viên Chi đoàn nghiêm túc đăng ký thực hiện./


 Responsive image
(Đ/c Phạm Dũng Tiến, Bí thư Chi đoàn tặng Giấy khen cho các cá nhân được có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Ban Thường vụ Đoàn khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang)

Lê Minh Toàn

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online