Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh An Giang
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh An Giang

07:47 25/11/2016

Trong hai ngày 10 và 11/11/2016, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định đã đến làm việc với Ban Tôn giáo tỉnh An Giang để trao đổi một số nội dung có liên quan về tình hình tôn giáo, đặc biệt là đối với hai tôn giáo nội sinh của An Giang là Phật giáo Hòa Hảo và Tứ ân Hiếu nghĩa.

 
 

  Từ đó, Ban Tôn giáo tỉnh Bình Định có những nghiên cứu để định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện hoạt động thuận lợi đối với hai tôn giáo này trên địa bàn tỉnh Bình Định.

  Trong dịp này, đoàn đã cùng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang đến thăm chào Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Đạo hội Tứ ân Hiếu nghĩa và viếng thăm chùa An Hòa tự, chùa Tam Bửu và khu di tích lịch sử nhà mồ Ba Chúc

Ban Tôn giáo-XL

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online