Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017
Công tác Tôn giáo

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017

07:55 02/02/2018

Sáng ngày 30/01/2018, tại Hội trường An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tổ chức Hội nghị lần VIII tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017 và định hướng chương trình hoạt động đạo sự năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, cấp ủy – chính quyền huyện Phú Tân và thị trấn Phú Mỹ.

Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, các vị là Phó ban Ban Trị sự Trung ương cùng các vị Trị sự viên Trung ương và Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố về tham dự.
Báo cáo tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017 thể hiện Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở nối tiếp thành quả hoạt động đạo sự của các năm trước theo đường hướng nhất quán là “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”.
Hoạt động phổ truyền giáo lý được tổ chức rộng khắp, Ban Trị sự Trung ương tiếp tục phổ truyền chánh pháp bằng các phương thức:Thuyết giảng; mở lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản cho tín đồ, sử dụng các phương tiện truyền thông…Gắn với đó là giữ gìn sự trong sáng của nền đạo là nhiệm vụ hàng đầu, để phát triển nền đạo “Vị Nhân sinh” gắn với phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, phối hợp gắn bó với chính quyền các cấp chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Nhân sự các Ban và bộ phận trực thuộc, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở được bổ sung, củng cố, tăng cường. Hiện trong toàn hệ thống Giáo hội tại 17 tỉnh, thành phố  có 398 Ban Trị sự cơ sở (thành lập thêm 03 Ban Trị sự cơ sở tại các tỉnh An Giang, Cà Mau và Tiền Giang); 13 tỉnh, thành phố có tổ chức Ban Đại diện, 49 cơ sở thờ tự ở các tỉnh, thành phố được công nhận là chùa Phật giáo Hòa Hảo. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các Ban Trị sự cơ sở cùng bà con tín đồ đã tổ chức tốt hai ngày lễ trọng của Đạo: Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 âl) và ngày Đản sinh Đức Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo (25/11 âm lịch).
Hoạt động từ thiện xã hội được tiến hành thường xuyên, mức đóng góp năm sau cao hơn năm trước. Các hoạt động truyền thống được tiếp tục duy trì, một số mô hình mới được tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực, được cộng đồng xã hội thừa nhận, được chính quyền các cấp đánh giá cao như: Bếp ăn khuyến học, quỹ học bổng khuyến học, khuyến tài… Tổng số tiền từ thiện xã hội năm 2017 đạt được trên: 402 tỷ đồng. Các hoạt động này đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Trong năm 2018, định hướng chương trình hoạt động đạo sự nêu rõ: toàn đạo tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của bốn chương trình đạo sự theo đường hướng “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”. Đặt đạo sự phổ truyền giáo lý đặt lên hàng đầu, tích cực góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc đồng thời phải được triển khai trên cơ sở thực tiễn, mang tính đặc trưng tôn giáo hướng đến hai mục tiêu: Nâng cao ý thức của tín đồ về tôn chỉ giáo lý, làm tròn bổn phận của người tín đồ và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân đối với đất nước. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo không trái với đường hướng hành đạo, tôn chỉ, giáo lý, giáo luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho cộng đồng và xã hội. Củng cố có phát triển, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực đi đôi với phát triển tổ chức; chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo.
    Tăng cường liên hệ và phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể các cấp và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động. Đẩy mạnh tuyên truyền để tín đồ tham gia Bảo vệ Môi trường, ứng phó với Biến đổi khí hậu .v.v. bằng những mô hình cụ thể, phù hợp với nguyện vọng và đáp ứng nhu cầu đặt ra trong đời sống sinh hoạt của tín đồ.
Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Giáo hội trong năm 2017. Đặc biệt, với đạo sự từ thiện - xã hội, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp tích cực không còn là những hoạt động từ thiện xã hội đơn thuần như cứu trợ thiên tai, lũ lụt…mà từng bước thực hiện an sinh xã hội và cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
    Ông Lê Nguyên Châu đề nghị trong năm 2018, Ban Trị sự Trung ương cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để chức việc, tín đồ hiểu rõ và chấp hành tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 và Nghị định 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2018. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai xây dựng trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, các hạng mục mở rộng phía sau An Hòa tự, hướng dẫn và quản lý tốt việc xây dựng trụ sở Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban Trị sự cơ sở… Kiên quyết giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo; đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho cộng đồng và xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng chất các hoạt động đạo sự để làm bước đệm chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024) đồng thời xây dựng các Ban Trị sự cơ sở là hạt nhân đoàn kết, vững mạnh để đủ sức đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con tín đồ tại địa phương. Tăng cường liên hệ và phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể các cấp và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động.
Thay mặt Ban Tôn giáo và các ngành tỉnh, ông Lê Nguyên Châu gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Giáo hội và bà con tín đồ nhân dịp năm mới Mậu Tuất – 2018.  
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp và chân thành cám ơn cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Ban Trị sự Trung ương thực hiện bốn đạo sự trọng tâm đạt được kết quả tốt trong thời gian qua.   

                                   

                Ông Lê Nguyên Châu,Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu ý kiến 
                                   
Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thường trực BTSTƯ thông qua dự thảo
báo cáo tổng kết

      Đại biểu dự Hội nghị

            

 

Dũng Huỳnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online