Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VI
Công tác Tôn giáo

Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VI

02:43 14/03/2017

Tham dự Đại hội về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Responsive image

Responsive image

Responsive image

 

   Sáng ngày 10/3/2017, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh An Giang lần thứ VI (nhiệm kì 2017-2022) được tổ chức tại hội trường Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh An Giang.
  Tham dự Đại hội về phía chính quyền có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
  Về phía Giáo hội có Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự (HĐTS) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPG), các vị lãnh đạo trong HĐTS GHPG Việt Nam, HT.Thích Huệ Tài, Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang,chư tôn giáo phẩm lãnh đạo BTS GHPGVN tỉnh An Giang cùng với sự tham gia của 540 đại biểu là chư Tăng Ni, Phật tử tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Với đường hướng “ Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, trong nhiệm kỳ qua Giáo hội Phật giáo tỉnh An Giang đã thực hiện tốt chương trình Phật sự, động viên tăng ni phật tử tham gia các đoàn thể xã hội, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo; tích cực trong công tác từ thiện xã hội, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…góp phần vào những thành tựu chung của tỉnh An Giang.
 Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã phát biểu ghi nhận tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng của chư Tăng Ni, tín đồ đạo Phật qua những hoạt Phật sự cụ thể được thực hiện suốt 5 năm qua. Bên cạnh đó, cũng đề nghị trong thời gian tới, Ban Trị sự chú trọng tăng cường tuyên truyền, giáo dục Tăng ni, Phật tử về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước nói chung, về tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Đồng thời cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn của các phần tử cơ hội, cực đoan, lợi dụng tôn giáo để chia rẽ, phá rối làm phương hại đoàn kết toàn dân tộc và sự thống nhất của Giáo hội Phật giáo hiện nay.
Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã suy cử tân Ban trị sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh An Giang, có 55 vị là Ủy viên chính thức, 11 vị Ủy viên dự khuyết. Suy cử Ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với 33 vị. Hòa thượng Thích Huệ Tài, được tái suy cử là Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online