Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2018
Công tác Tôn giáo

Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổng kết hoạt động đạo sự năm 2018

07:51 24/01/2019

Sáng ngày 16/01/2019, tại Hội trưởng Bửu Hòa tự, ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2018 và định hướng đạo sự năm 2019. Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) có ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương, ông Lê Ngọc Lợi, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Văn Tát, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương, Trưởng ban Ban Đại diện PGHH tỉnh, các vị trong Ban Đại diện PGHH tỉnh cùng 290 đại biểu là Trị sự viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở, Ban Quản tự các chùa của Phật giáo Hòa Hảo trong tỉnh đã về tham dự

     Đến tham dự Hội nghị về phía chính quyền có ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy – chính quyền huyện Châu Phú và thị trấn Cái Dầu.
     Báo cáo tổng kết đạo sự trong năm 2018 thể hiện trong năm vừa qua được sự hỗ trợ của Chính quyền – UBMTTQVN các cấp, Ban Đại diện PGHH tỉnh đã điều hành các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở triển khai thực hiện hoàn thành các chương trình đạo sự trọng tâm theo đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc” đồng thời phối hợp với Chính quyền giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến tôn giáo. Tạo sự hài hòa, đoàn kết, động viên hướng dẫn đồng đạo thực hiện các hoạt động, sinh hoạt đạo sự đúng theo Hiến chương Giáo hội và pháp luật của Nhà Nước. Đặc biệt, với các hoạt động từ thiện - xã hội, toàn hệ thống đạo trong tỉnh đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…với tổng trị giá các khoản đóng góp trên 107 tỷ đồng, đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó Ban Đại diện PGHH tỉnh cùng các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt 2 cuộc lễ trọng của PGHH trong năm.
     Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Đại diện PGHH tỉnh trong thời gian qua. Trong năm 2019, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị Ban Đại diện PGHH tỉnh, các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở tiếp tục tăng cường phối hợp với UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động tạo ý thức trong tín đồ chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tác hại môi trường; tiếp tục duy trì và đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động từ thiện xã hội hiệu quả.
     Phát biểu tại Hội nghị ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo- Sở Nội vụ tỉnh đánh giá cao việc Ban Đại diện PGHH tỉnh đã nỗ lực cùng với Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở tổ chức điều hành các chương trình đạo sự  thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Đời sống mọi mặt của tín đồ trong tỉnh từng bước được nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo chính đáng được đáp ứng, nên hầu hết tín đồ yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường hướng hành đạo của Giáo hội, tinh tấn tu hành và chuyên cần làm ăn, đoàn kết, ủng hộ các chương trình đạo sự do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đề ra.
     Trong năm 2019, Ban Đại diện PGHH tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở thực hiện tốt bốn chương trình Đạo sự trọng tâm; tăng cường và nâng cao hiệu quả của Đạo sự Kiểm soát và Đạo sự Hành chính. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các phần tử xấu, các nhóm cực đoan hoạt động lợi dụng tôn giáo, nhất là lợi dụng đạo PGHH để thực hiện mục đích chính trị xấu, gây chia rẽ trong tổ chức Giáo hội, tạo khó khăn cho việc quản lý các hoạt động của đạo, đi ngược lại với lợi ích hợp pháp của nhân dân, của Nhà nước và của Giáo hội PGHH. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024). Bên cạnh đó Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đã giải trình thỏa đáng những nội dung mà các Ban Trị sự cấp cơ sở đặt ra như: việc xây dựng trụ sở làm việc của Ban Trị sự xã, phường, thị trấn; các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tôn giáo: Thực hiện lý lịch tư pháp trong việc đăng ký bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc; tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký…
    Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương, thay mặt Ban Trị sự Trung ương biểu dương những kết quả mà Ban Đại diện PGHH tỉnh và các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở đã đạt được trong năm 2018, đồng thời tán thành những nội dung trọng tâm đã nêu trong báo tổng kết hoạt động đạo sự năm 2018, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động đạo sự trong năm 2019, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu tín đồ PGHH nhiệm kỳ V (2019-2024) cấp cơ sở tiến tới cấp toàn đạo, kỷ niệm các ngày lễ trọng của Đạo trong năm 2019: 80 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng Đạo, 100 năm ngày Đản sinh Đức Giáo chủ PGHH, 20 năm ngày Giáo hội PGHH được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận tổ chức và hoạt động.
     Thay mặt Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Huy Diễm chân thành cám ơn cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Ban Đại diện PGHH tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở thực hiện bốn đạo sự trọng tâm đạt được kết quả tốt trong thời gian qua./.

                     

                     

                               Quang cảnh Hội nghị

               
                    Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu với Hội nghị

                   
          Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu với Hội nghị

                    

           Ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thưởng trực Ban Trị sự Trung ương phát biểu kết luận Hội nghị

 

 

 

Huỳnh Phương Dũng - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online