Ban Tôn giáo tỉnh An Giang hoàn thành các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức việc và bà con tín đồ tiêu biểu PGHH trên địa bàn tỉnh
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo tỉnh An Giang hoàn thành các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho chức việc và bà con tín đồ tiêu biểu PGHH trên địa bàn tỉnh

08:47 10/06/2020

Tại 03 cụm Long Xuyên, Châu Phú, Phú Tân, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ vừa hoàn thành 03 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức về Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật an ninh mạng cho hơn 600 chức việc, tín đồ tiêu biểu Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trên địa bàn tỉnh.

Tại đây, các chức việc và bà con tín đồ PGHH được phổ biến một số nội dung cơ bản trong Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Luật An ninh mạng như: các quy định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo; tổ chức tôn giáo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo. Một số nội dung trọng tâm về  bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; hoạt động bảo vệ an ninh mạng; bảo đảm hoạt động bảo vệ an ninh mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác năm 2020 của Ban Tôn giáo tỉnh, thông qua lớp tuyên truyền, nhằm giúp các chức việc, tín đồ PGHH hiểu rõ hơn về Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật an ninh mạng. Từ đó  từng bước đưa quy định của pháp luật vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Ngoài ra tại các lớp tuyên truyền, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo còn lồng ghép tổ chức triển khai Hiến chương và các văn bản đạo quy của Giáo hội trong nhiệm kỳ 2019-2024./.

Tiến Lên (Ban Tôn giáo)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online