Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
Công tác Tôn giáo

Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo

11:34 03/10/2018

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Tôn giáo Chính phủ; Kế hoạch tổng kết Thông báo 165-TB/TW ngày 04/9/1998 của Thường vụ Bộ Chính trị về chủ trương đối với Phật giáo Hòa Hảo trong tình hình mới. Sáng ngày 02/10/2018, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Tiếp đoàn công tác có ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cùng các vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương.

     Thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Tấn Đạt đã báo cáo khái quát thực trạng tình hình hoạt động đạo sự của Giáo hội: Trong những năm qua, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở nối tiếp thành quả hoạt động đạo sự của các năm trước theo đường hướng nhất quán là “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”, đường hướng này là sự cụ thể hóa giáo pháp “học Phật tu Nhân”, “tại gia cư sĩ” đã đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tình cảm và nguyện vọng của toàn thể tín đồ.Hoạt động phổ truyền giáo lý được tổ chức rộng khắp, gắn với đó là giữ gìn sự trong sáng của nền đạo là nhiệm vụ hàng đầu, để phát triển nền đạo. Phối hợp gắn bó với chính quyền các cấp chăm lo cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
     Nhân sự các Ban và bộ phận trực thuộc, các Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở được bổ sung, củng cố, tăng cường. Hiện trong toàn hệ thống Giáo hộicó 399 Ban Trị sự cơ sở; 13 tỉnh, thành phố có tổ chức Ban Đại diện. Hoạt động từ thiện xã hội được tiến hành thường xuyên, mức đóng góp năm sau cao hơn năm trước. Các hoạt động này đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. 
     Trong những năm tới, định hướng chương trình hoạt động đạo sự là toàn đạo tiếp tục phát huy những thành quả đạt được của bốn chương trình đạo sự theo đường hướng “vì Đạo pháp, vì Dân tộc”. Các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo được thực hiện đúng với đường hướng hành đạo, tôn chỉ, giáo lý, giáo luật và Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo; phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho cộng đồng và xã hội. Củng cố có phát triển, kiện toàn tổ chức, phát huy nội lực đi đôi với phát triển tổ chức; chấn hưng và giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo.
Nâng cao trình độ của trị sự viên các cấp, chức việc, nhân viên Ban Trị sự Trung ương về nhận thức giáo lý, giáo luật của Đạo, về hiểu và thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước, về ý thức chấp hành, bảo vệ kỷ cương tổ chức. Tiếp tục tổ chức triển khai đề án xây dựng Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảođã được Ban Tôn giáo Chính phủ chấp thuận, thực hiện các thủ tục xây dựng trường Trung cấp. Quản lý tốt tình hình xây dựng trụ sở làm việc của Ban Đại diện tỉnh, thành phố và Ban Trị sự cơ sở triển khai và thực hiện theo đúng với hướng dẫn của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Tăng cường liên hệ và phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thể các cấp và tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới do địa phương phát động. Đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Hiến chương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cho phù hợp với Luật tín ngưỡng, tôn giáo.Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở để chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024).
     Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, thay mặt đoàn công tác đã biểu dương kết quả thực hiện bốn chương trình đạo sự theo đường hướng “vì Đạo pháp, vì Dân tộc” của Ban Trị sự Trung ương Giáo hộiPhật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua. Đặc biệt, với đạo sự từ thiện – xã hội, toàn đạo Phật giáo Hòa Hảo đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; các giá trị đóng góp ngày càng nhiều hơn cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian tới Ban Trị sự Trung ương cần tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tín đồ chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội. Tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Triển khai xây dựng trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo, các hạng mục mở rộng phía sau An Hòa tự, hướng dẫn và quản lý tốt việc xây dựng trụ sở Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, Ban Trị sự cơ sở… Kiên quyết giữ gìn sự trong sáng vốn có của nền đạo;đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, thực hiện phước lợi cho cộng đồng và xã hội. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng chất các hoạt động đạo sự đồng thời xây dựng các Ban Trị sự cơ sở là hạt nhân đoàn kết, vững mạnh để đủ sức đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của bà con tín đồ tại địa phương.Tập trung tốt cho việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024).
     Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ đến thăm Ban Đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại chùa Tam Bửu, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn và Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang tại Thánh đường Nekmah, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang./.                                                            

                    

          Ông Dương Ngọc Tấn, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
               
        Đoàn công tác Ban Tôn giáo Chính phủ chụp ảnh lưu niệm với các vị trong Ban Thường trực BTSTƯ
 
               
          Thăm Ban Đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
             
       Thăm Ban Đại diện Cộng đồng Hồi giáo tỉnh An Giang tại Thánh đường Nekmah, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang

 

 

Phương Dũng - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online