Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về Phật giáo Việt Nam, Hồi giáo
Công tác Tôn giáo

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên sâu về Phật giáo Việt Nam, Hồi giáo

01:20 06/12/2018

Trong 2ngày (3,4/12/2018), tại Hội trường Sở Nội vụ gần 150 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo ở 11 huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng chuyên sâu về Phật giáo Việt Nam, Hồi giáo do Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tổ chức

     Tại lớp học,các học viên được nghe PGS, TS Nguyễn Thanh Xuân- Giảng viên cao cấp - Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng - Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu chuyên sâu về kiến thức quản lý Nhà nước đối với Phật giáo Việt Nam và Hồi giáo, đồng thời các học viên cũng được nghe các báo cáo viên triển khai một số nội dung: Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Một số vấn đề có liên quan đến Pháp luân công và Hội thánh Đức Chúa Trời mẹ…
     Qua lớp học, các học viên được quán triệt hơn nữa các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo và có dịp trau dồi để nâng cao kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng về công tác tôn giáo,cũng như quan tâm hơn đến các hoạt động tôn giáo trái với pháp luật gây mất ổn định an ninh chính trị ở cơ sở, từ đó giải quyết tốt các vấn đề về tôn giáo nảy sinh ở cơ sở./.
Một số hình ảnh tại lớp học:

              

              

              

Hiền Triết - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online