Những thành tựu cơ bản của Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong nhiệm kỳ 2015-2020
Công tác Tôn giáo

Những thành tựu cơ bản của Đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa trong nhiệm kỳ 2015-2020

09:40 12/03/2020

Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban Đại diện Đạo hội đã định hướng chung cho toàn hệ thống đạo, các Gánh đạo, cơ sở thờ tự và toàn thể tín đồ tiếp tục thực hành tốt tôn chỉ hành đạo là: "Hành Tứ ân – Sống hiếu nghĩa". Trong thời gian qua, toàn đạo đã đạt được nhiều thành tựu trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần II, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ban Đại diện Đạo hội đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Đạo sự đã đề ra và giữ vững ổn định các thành quả của các hoạt động Đạo sự. Các sinh hoạt, hoạt động tôn giáo tại các Gánh đạo, cơ sở thờ tự và nhà thân bằng được duy trì, sinh hoạt theo truyền thống. Các hoạt động từ thiện - xã hội đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức các ngày lễ trọng của Đạo từng bước được tổ chức trang nghiêm, trọng thể, hằng năm thu hút hàng chục ngàn khách thập phương đến cúng viếng.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2015-2020, việc tổ chức thực hiện công trình trùng tu di tích chùa Tam Bửu cơ bản đúng theo công văn số 1204/SVHTTDL-DSVH ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, về việc thỏa thuận dự án tu bổ di tích chùa Tam Bửu thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn. Các hạng mục công trình được Ban Đại diện Đạo hội tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đúng theo kế hoạch đã đề ra. Công tác thu, chi cho việc trùng tu, xây dựng công trình chùa Tam Bửu đúng nguyên tắc tài chính, được công khai, minh bạch. 
Để chuẩn bị cho công tác tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức Đại hội đại biểu thân bằng của đạo lần III, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến diễn ra vào đầu quý II năm 2020, Ban Đại diện Đạo hội đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội. Bên cạnh đó, Ban Đại diện Đạo hội đã tổ chức các buổi hội thảo lấy ý kiến rộng rãi trong tổ chức Đạo, nhân sĩ, trí thức, các ngành chức năng đóng góp cho Bản Hiến chương sửa đổi (bổ sung) để trình thông qua tại Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2020-2025. Việc thực hiện điều chỉnh, sửa đổi (bổ sung) Hiến chương của Đạo lần này nhằm đảm bảo phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và thực tiễn hoạt động của Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa./.               
Các hạng mục của công trình trùng tu di tích chùa Tam Bửu, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn:

           Tam Bửu tự tọa lạc tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đang trong quá trình trùng tu, xây dựng.

Hội trường và Văn phòng Trung ương Đạo hội tọa lạc trong khuôn viên khu di tích chùa Tam Bửu.

Hội thảo lấy ý kiến trong tổ chức Đạo hội, nhân sĩ, trí thức, các ngành chức năng đóng góp cho bản Hiến chương sửa đổi (bổ sung) để trình thông qua tại Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2020-2025

 

Dũng Huỳnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online