Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017
Công tác Tôn giáo

Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017

02:29 20/01/2018

Sáng ngày 18/01/2018, tại Bửu Hòa tự, ấp Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017 và định hướng đạo sự năm 2018. Đến tham dự Hội nghị có ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, cấp ủy – chính quyền huyện Châu Phú và thị trấn Cái Dầu.

 Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH có ông Lê Ngọc Lợi, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, ông Nguyễn Văn Tát, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Trung ương, Trưởng ban Ban Đại diện PGHH tỉnh, các vị trong Ban Đại diện PGHH tỉnh cùng 270 đại biểu là Trị sự viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở trong tỉnh đã về tham dự.

Báo cáo tổng kết đạo sự trong năm 2017 thể hiện Ban Đại diện PGHH tỉnh cùng các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở đã nổ lực rất lớn trong việc thực hiện bốn chương trình đạo sự theo đường hướng “vì đạo pháp, vì dân tộc”. Đặc biệt, với các hoạt động từ thiện - xã hội, toàn hệ thống đạo trong tỉnh đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…với tổng trị giá các khoản đóng góp trên 98 tỷ đồng, đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó Ban Đại diện PGHH tỉnh cùng các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt 2 cuộc lễ trọng của PGHH trong năm.
Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Đại diện PGHH tỉnh trong thời gian qua. Trong năm 2018, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đề nghị Ban Đại diện PGHH tỉnh, các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở tiếp tục tăng cường phối hợp với UBMTTQVN các cấp trong tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động tạo ý thức trong tín đồ ứng phó biến đổi khí hậu, giảm tác hại môi trường; đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động từ thiện xã hội hiệu quả.
Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đánh giá cao việc Ban Đại diện PGHH tỉnh đã nỗ lực cùng với Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở tổ chức điều hành các chương trình đạo sự  thực hiện đúng Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước. Đời sống mọi mặt của tín đồ trong tỉnh từng bước được nâng cao, nhu cầu tín ngưỡng và hoạt động tôn giáo chính đáng được đáp ứng, nên hầu hết tín đồ yên tâm, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào đường hướng hành đạo của Giáo hội, tinh tấn tu hành và chuyên cần làm ăn, đoàn kết, ủng hộ các chương trình đạo sự do Ban Trị sự Trung ương Giáo hội PGHH đề ra.
Trong năm 2018, Ban Đại diện PGHH tỉnh cần tiếp tục hướng dẫn các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở thực hiện tốt bốn chương trình Đạo sự trọng tâm; tăng cường và nâng cao hiệu quả của Đạo sự Kiểm soát và Đạo sự Hành chính. Củng cố, kiện toàn tổ chức, đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của các phần tử xấu, các nhóm cực đoan hoạt động lợi dụng tôn giáo, nhất là lợi dụng đạo PGHH để thực hiện mục đích chính trị xấu, gây chia rẽ trong tổ chức Giáo hội, tạo khó khăn cho việc quản lý các hoạt động của đạo, đi ngược lại với lợi ích hợp pháp của nhân dân, của Nhà nước và của Giáo hội PGHH. Đồng thời tiếp tục củng cố nhân sự Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở để làm bước đệm, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm kỳ V (2019-2024)
 Đặc biệt, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh đề nghị đại biểu quan tâm tìm hiểu và chấp hành tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 và Nghị định 162/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực thi hành kể từ đầu năm 2018.
     Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Ngọc Lợi, Phó Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương, thay mặt Ban Trị sự Trung ương biểu dương những kết quả mà Ban Đại diện PGHH tỉnh và các Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở đã đạt được trong năm 2017 đồng thời tán thành những nội dung trọng tâm đã nêu trong báo tổng kết hoạt động đạo sự năm 2017, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động đạo sự trong năm 2018. Thay mặt Giáo hội ông chân thành cám ơn cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đã quan tâm, tạo điều kiện giúp cho Ban Đại diện PGHH tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội PGHH cơ sở thực hiện bốn đạo sự trọng tâm đạt được kết quả tốt trong thời gian qua, đặc biệt là hướng dẫn việc xây dựng trụ sở PGHH của Ban Trị sự cơ sở trên địa bàn tỉnh./.


                 
Ông Trương Hoàng Trọng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh phát biểu với Hội nghị
    

Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh phát biểu với Hội nghị

Ông Lê Ngọc Lợi, Phó Trưởng ban BTSTU GHPGHH phát biểu kết luận Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị    

            

Dũng Huỳnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online