Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc và tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang.
Công tác Tôn giáo

Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho chức việc và tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo trên địa bàn tỉnh An Giang.

01:51 20/03/2018

Ngày 16/3/2018, Ban Tôn giáo tỉnh An Giangtổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan cho trên 200 chức việc và tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo tại Hội trường An Hòa tự, thị trấn Phú Mỹ,huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

     Tại Hội nghị các đại biểu được nghe ông Lê Nguyên Châu - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 18-11-2016, luật gồm 9 chương, 68 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

     Việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo nhằm giúp cho chức việc và tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo nghĩa nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, xác định cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật...

 

Hiền Triết - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online