Tìm hiểu về tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang
Công tác Tôn giáo

Tìm hiểu về tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang

10:20 11/03/2020

Nhằm thực hiện đề tài khoa học và công nghệ của Quỹ Khoa học và Công nghệ (NAFOSTED) năm 2019 về "Sự tương tác giữa hoạt động tôn giáo và hoạt động kinh tế khu vực Tây Nam bộ trong bối cảnh hiện nay".

Đoàn nghiên cứu thực địa của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện lịch làm việc với Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh và thực hiện khảo sát thực tế, tìm hiểu về tình hình sinh hoạt. hoạt động tôn giáo của 02 tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh An Giang.
Đến làm việc tại Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh An Giang, đoàn nghiên cứu thực địa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tọa đàm với Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh và đã nghe Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ báo cáo khái quát tình hình công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung và tình hình sinh hoạt, hoạt động tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Hai tôn giáo này cùng với các tôn giáo trong tỉnh thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; thực hiện sinh hoạt, hoạt động tôn giáo bình thường theo đúng quy định của pháp luật Nhà nước, Hiến chương, tôn chỉ của đạo trong thời gian qua và trong quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.
 Đặc biệt, với các hoạt động từ thiện - xã hội, các tôn giáo trong tỉnh đã có những đóng góp tích cực thể hiện trên các mặt: chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, xây dựng các công trình phúc lợi xã hội…đã góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế địa phương.
     Sau khi làm việc với Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh, đoàn nghiên cứu thực địa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân và Ban Đại diện Đạo hội Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn vào buổi chiều cùng ngày./.                                                                                  
 
Một số hình ảnh hoạt động của đoàn nghiên cứu thực địa trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tại An Giang:

Tọa đàm với Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ tỉnh An Giang
Đoàn công tác làm việc với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại thị trấn Phú Mỹ,
 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Đoàn công tác làm việc với Ban Đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang

 

Dũng Huỳnh

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online