Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III
Công tác Tôn giáo

Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa tích cực chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ III

08:16 06/11/2020

Những ngày này, Ban Đại diện Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa đang tất bật chuẩn bị mọi công tác tổ chức Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ III (2020-2025) dự kiến diễn ra vào ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2020 tại hội trường Đạo hội, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

Responsive image
Chùa Tam Bửu, trung tâm của đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa
         Theo đó, Ban Đại diện Đạo hội đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các Tiểu ban Phục vụ, đến nay mọi công tác chuẩn bị nhân sự, văn kiện, kịch bản, chương trình, cơ sở vật chất… đã cơ bản hoàn tất. Riêng công tác công tác Khánh tiết - Trang trí đang triển khai thực hiện các công đoạn theo kế hoạch đảm bảo các tiêu chí “An toàn, trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm”.
Responsive image
  Khuôn viên chùa Tam Bửu đang được trang trí chào mừng Đại hội
Responsive image
Hội trường Đạo hội nơi diễn ra Đại hội
          Một trong những khâu quan trọng sẽ góp phần thành công Đại hội đó là công tác nhân sự. Do đó, việc lựa chọn nhân sự vào nhiệm kỳ mới được Đạo hội đặc biệt quan tâm phải là công dân có đạo đức và phẩm chất tốt, thực hiện đúng đường hướng của Đạo hội; chấp hành pháp luật của Nhà nước; có uy tín trong đạo, nắm rõ giáo luật, giáo lý, giáo lễ và là trung tâm của sự đoàn kết. Nét mới của Đại hội nhiệm kỳ này là những người được suy cử vào Ban Đại diện Đạo hội phải có hồ sơ lý lịch tư pháp theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn gáo, đây là hồ sơ quan trọng và cần thiết trong quản lý, từ đó góp phần tích cực trong lựa chọn nhân sự vào tổ chức đạo. Bên cạnh đó, tại Đại hội lần này sẽ lấy ý kiến việc điều chỉnh, sửa đổi Hiến chương Tứ Ân Hiếu Nghĩa để hoạt động đạo sự đúng Luật tín ngưỡng, tôn giáo và thực tiễn của các Gánh đạo, Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa.

Responsive image

Ban Đại diện Đạo hội họp bàn công tác chuẩn bị Đại hội

         Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đại biểu Đạo hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa lần III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, Đạo hội tiếp tục triển khai các hoạt động đạo sự theo Hiến chương, tôn chỉ hành đạo “Hành Tứ ân - Sống hiếu nghĩa - Vì đại đoàn kết dân tộc” và pháp luật Nhà nước; tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tăng cường các hoạt động xã hội - từ thiện, chung tay cùng chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện tốt an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày thêm phát triển./.

Tiến Lên (Ban Tôn giáo)

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online