Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
Công tác Tôn giáo

Triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

12:11 25/03/2018

Trong ngày 22,23/3/2018, Ban Tôn giáo tỉnh phối hợp cùng UBND huyện Châu Thànhtiến hành tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủcho hơn100 đại biểu là đại diện các ban ngành đoàn thể cấp huyện và xã, thị trấnthuộc địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang

     Tại hội nghị, các báo cáo viên lần lượt giới thiệu về Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới;  Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo…
     Việc tổ chức Hội nghị triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Châu Thành có ý nghĩa quantrọng và thiết thực. Qua đó, giúp cho các cán bộ từ huyện đến xã nắm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.
Một số hình ảnh trong hội nghị:

          

         

 

Hiền Triết - Ban Tôn giáo

số điện thoại tiếp nhận
phản ánh kiến nghị về tthc

1

Ông Trương Long Hồ (Phó Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0983.570.009

Email: tlho@angiang.gov.vn

2

Phòng Tổng hợp - UBND tỉnh

Điện thoại: 02963.957.006

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

3

Tổ kiểm tra công vụ

Điện thoại: 02963.957.049 - 0378.247.247

Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn

đường dây nóng ngành nội vụ an giang

1

Ông Ngô Hồng Yến (Giám Đốc Sở)

Điện thoại: 0913.658.627

2

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh (Chánh Văn phòng Sở)

Điện thoại: 0968.078.529

3

Thanh tra Sở

Điện thoại: 02963.981.818

Thống kê truy cập

Lượt truy cập

Hôm nay

Đang online